نایب قهرمانی تیم والیبال کارمندان واحد اهواز در مسابقات استان خوزستان

تیم والیبال کارمندان واحد اهواز در مسابقات واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان خوزستان موفق به کسب مقام نایب قهرمانی شد.
نایب قهرمانی تیم والیبال کارمندان واحد اهواز در مسابقات استان خوزستان

تیم والیبال کارمندان واحد اهواز در مسابقات واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان خوزستان که به میزبانی واحد آبادان برگزار شده بود موفق به کسب مقام نایب قهرمانی شد.

هیات رئیسه، اعضای هیات علمی و کارمندان دانشگاه این موفقیت بزرگ را به جامعه ورزشی خانواده بزرگ دانشگاه آزاد اسلامی و تک تک اعضای تیم والیبال تبریک عرض می نماید.