۲۲ مهر روز جهانی استاندارد [ ۱۴ October ]

تاریخ برگزاری : ۲۲ مهر ۱۳۹۸ مناسبت‌ها
  • ۲۲ مهر روز جهانی استاندارد [ 14 October ]