روز ملی کیفیت

تاریخ برگزاری : ۱۸ آبان ۱۳۹۸ مناسبت‌ها

روز ملی کیفیتروز ملی کیفیت