روز جهانی دیابت [ ۱۴ November ]

تاریخ برگزاری : ۲۳ آبان ۱۳۹۸ مناسبت‌ها

روز جهانی دیابت [ 14 November ]