۱۲ آذر روز جهانی معلولان [ ۳ December ]

تاریخ برگزاری : ۱۲ آذر ۱۳۹۸ مناسبت‌ها
  • ۱۲ آذر روز جهانی معلولان [ 3 December ]