۱۹ مهر روز جهانی دختر [ ۱۱ October ]

تاریخ برگزاری : ۱۹ مهر ۱۳۹۷ مناسبت‌ها
  • ۱۹ مهر روز جهانی دختر [11 October ]