۲۰ مهر روز بزرگداشت حافظ

تاریخ برگزاری : ۲۰ مهر ۱۳۹۷ مناسبت‌ها
  • ۲۰ مهر روز بزرگداشت حافظ