۲۲ مهر روز جهانی استاندارد [ ۱۴ October ]

تاریخ برگزاری : ۲۲ مهر ۱۳۹۷ مناسبت‌ها
  • ۲۲ مهر روز جهانی استاندارد [14 October]