۲۲ خرداد روز جهانی مبارزه با کار کودکان [ ۱۲ June ]

تاریخ برگزاری : ۲۲ خرداد ۱۳۹۸ مناسبت‌ها
  • ۲۲ خرداد روز جهانی مبارزه با کار کودکان [12 June ]