۲۴ خرداد روز جهانی اهدای خون [ ۱۴ June ]

تاریخ برگزاری : ۲۴ خرداد ۱۳۹۸ مناسبت‌ها
  • ۲۴ خرداد روز جهانی اهدای خون [14 June ]