۲۸ مرداد سالروز فاجعه آتش زدن سینما رکس آبادان

تاریخ برگزاری : ۲۸ مرداد ۱۳۹۸ مناسبت‌ها
  • ۲۸ مرداد سالروز فاجعه آتش زدن سینما رکس آبادان
  • ۲۸ مرداد سالروز کودتای 28 مرداد علیه دولت دکتر محمد مصدق