تقویم

۳ اردیبهشت روزبزرگداشت شیخ بهایی؛ روزملی کارآفرینی

۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۷

 • ۳ اردیبهشت روزبزرگداشت شیخ بهایی؛ روزملی کارآفرینی


۸ اردیبهشت ولادت علی اکبر علیه السلام و روز جوان [ ۱۱ شعبان ]

۰۸ اردیبهشت ۱۳۹۷

 • ۸ اردیبهشت ولادت علی اکبر علیه السلام و روز جوان [۱۱ شعبان]


۹ اردیبهشت روزشوراها

۰۹ اردیبهشت ۱۳۹۷

 • ۹ اردیبهشت روزشوراها


۹ اردیبهشت روز جهانی روانشناس و مشاور

۰۹ اردیبهشت ۱۳۹۷

 • ۹ اردیبهشت روز جهانی روانشناس و مشاور


۱۰ اردیبهشت جشن چهلم نوروز؛ روزملی خلیج فارس

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷

 • ۱۰ اردیبهشت جشن چهلم نوروز؛ روزملی خلیج فارس


۱۱ اردیبهشت روزجهانی کارگر [ ۱ May ]

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

 • ۱۱ اردیبهشت روزجهانی کارگر [1 May]


۱۲ اردیبهشت شهادت استاد مرتضی مطهری، روزمعلم

۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۷

 • ۱۲ اردیبهشت شهادت استاد مرتضی مطهری، روزمعلم


۱۲ اردیبهشت ولادت حضرت قائم عجل الله تعالی فرجه و جشن نیمه شعبان [ ۱۵ شعبان ]

۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۷

 • ۱۲ اردیبهشت ولادت حضرت قائم عجل الله تعالی فرجه و جشن نیمه شعبان [۱۵ شعبان] 


۱۵ اردیبهشت جشن میانه بهار/جشن بهاربد؛ روز شیراز

۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷

 • ۱۵ اردیبهشت جشن میانه بهار / جشن بهاربد؛ روز شیراز


۱۵ اردیبهشت روز جهانی ماما [ ۵ May ]

۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷

 • ۱۵ اردیبهشت روز جهانی ماما [5 May]


۱۷ اردیبهشت روز اسنادملی و میراث مکتوب

۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷

 • ۱۷ اردیبهشت روز اسنادملی و میراث مکتوب


۱۸ اردیبهشت روز جهانی صلیب سرخ و هلال احمر [ ۸ May ]

۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷

 • ۱۸ اردیبهشت روز جهانی صلیب سرخ و هلال احمر [8 May]


۲۵ اردیبهشت روز بزرگداشت فردوسی

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷

 • ۲۵ اردیبهشت روز بزرگداشت فردوسی 


۲۵ خرداد روز ملی گل وگیاه

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷

 • ۲۵ خرداد روز ملی گل وگیاه


۲۷ اردیبهشت روز ارتباطات و روابط عمومی

۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۷

 • ۲۷ اردیبهشت روز ارتباطات و روابط عمومی


۲۸ اردیبهشت روز بزرگداشت حکیم عمر خیام

۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۷

 • ۲۸ اردیبهشت روز بزرگداشت حکیم عمر خیام


۲۸ اردیبهشت روز جهانی موزه و میراث فرهنگی [ ۱۸ May ]

۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۷

 • ۲۸ اردیبهشت روز جهانی موزه و میراث فرهنگی [18 May]


۳۱ خرداد شهادت دکتر مصطفی چمران

۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

 • ۳۱ خرداد شهادت دکتر مصطفی چمران


۱ خرداد روز بهره وری و بهینه سازی مصرف

۰۱ خرداد ۱۳۹۷

 • ۱ خرداد روز بهره وری و بهینه سازی مصرف


۱ خرداد روز بزرگداشت ملاصدرا

۰۱ خرداد ۱۳۹۷

 • ۱ خرداد روز بزرگداشت ملاصدرا


۳ خرداد فتح خرمشهر در عملیات بیت المقدس و روز مقاومت، ایثار و پیروزی

۰۳ خرداد ۱۳۹۷

 • ۳ خرداد فتح خرمشهر در عملیات بیت المقدس و روز مقاومت، ایثار و پیروزی


۴ خرداد روز دزفول، روز مقاومت و پایداری

۰۴ خرداد ۱۳۹۷

 • ۴ خرداد روز دزفول، روز مقاومت و پایداری


۶ خرداد خرداد روز،جشن خردادگان

۰۶ خرداد ۱۳۹۷

 • ۶ خرداد خرداد روز، جشن خردادگان


۱۰ خرداد ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام [ ۱۵ رمضان ]

۱۰ خرداد ۱۳۹۷

 • ۱۰ خرداد ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام [۱۵ رمضان] 


۱۳ خرداد شب قدر [ ۱۸ رمضان ]

۱۳ خرداد ۱۳۹۷

 • ۱۳ خرداد شب قدر [۱۸ رمضان] 


۱۴ خرداد رحلت حضرت امام خمینی

۱۴ خرداد ۱۳۹۷

 • ۱۴ خرداد رحلت حضرت امام خمینی


۱۴ خرداد ضربت خوردن حضرت علی علیه السلام [ ۱۹ رمضان ]

۱۴ خرداد ۱۳۹۷

 • ۱۴ خرداد ضربت خوردن حضرت علی علیه السلام [۱۹ رمضان]


۱۵ خرداد قیام ۱۵ خرداد

۱۵ خرداد ۱۳۹۷

 • ۱۵ خرداد قیام ۱۵ خرداد


۱۵ خرداد روز جهانی محیط زیست [ ۵ June ]

۱۵ خرداد ۱۳۹۷

 • ۱۵ خرداد روز جهانی محیط زیست [5 June]


۱۶ خرداد شهادت حضرت علی علیه السلام [ ۲۱ رمضان ]

۱۶ خرداد ۱۳۹۷

 • ۱۶ خرداد شهادت حضرت علی علیه السلام [۲۱ رمضان]