پرسشنامه آراستگی

پرسشنامه نگرش به آراستگی و شئون فرهنگی رفتار در دانشگاه
 • 0
 • پاسخگوی محترم: خواهشمند است نظر واقعی خود را جلوی هر عبارت و متناسب با نظر شخصی خود علامت بزنید.
  1
 • شماره دانشجویی*
  2
 • رشته تحصیلی*
  3
 • جنسیت*
  4
 • سن*
  5
 • 6
 • 1) بهتر است برای هر نوع محیطی به تناسب هدف آن محیط، پوششی مناسب آن معرفی و رعایت شود.*
  کاملاً موافقم
  موافقم
  مخالفم
  کاملاً مخالفم
  7
 • 2) پوشیدن لباسهای چسبان، بدن نما، دارای رنگهای جلب کننده توجه، برای محیط علمی نامناسب است.*
  کاملاٌ موافقم
  موافقم
  مخالفم
  کاملاٌ مخالفم
  8
 • 3) دانشجویان و شاغلین در دانشگاه به منظور حفظ تناسب و توازن بین هدف علم اندوزی، و رفتار پوششی، باید از لباس ساده و مرتب استفاده نمایند.*
  کاملاً موافقم
  موافقم
  مخالفم
  کاملاٌ مخالفم
  9
 • 4) آرایش تند دختران و بانوان در محیط علمی مانند دانشگاه، بر تمرکز بر اهداف تحصیلی و توجه درسی خود فرد و سایرین تأثیر منفی دارد.*
  کاملاً موافقم
  موافقم
  مخالفم
  کاملاً مخالفم
  10
 • 5) پوشیدن آخرین مد و آرایش روز در دانشگاه برایم بسیار مهم است.*
  کاملاً موافقم
  موافقم
  مخالفم
  کاملاً مخالفم
  11
 • 6) بنظرم جذاب بودن یک فرد بیش از آرایش صورت و مو، به نوع رفتار مانند مرتب و تمیز بودن لباس، استفاده از کلمات مؤدبانه و رعایت آداب معاشرت مربوط می شود.*
  کاملاً موافقم
  موافقم
  مخالفم
  کاملاً مخالفم
  12
 • 7) کسانی که بیش از موفقیت در وظایف تحصیلی بر تنوع و جذابیت لباس و آرایششان توجه می کنند احساس ارزشمندی (کاذبی ) را ازین طریق کسب می کنند.*
  کاملاً موافقم
  موافقم
  مخالفم
  کاملاً مخالفم
  13
 • 8) بنظرم دانشجو می تواند احساس ارزشمندی را از طریق تلاش برای موفقیت های بیشتر تحصیلی وفراگیری مهارتهای تخصصی تر ، و رعایت آداب معاشرت اجتماعی کسب کند.*
  کاملاً موافقم
  موافقم
  مخالفم
  کاملاً مخالفم
  14
 • 9) تأثیرات منفی پوشش خیابانی و تحریک آمیز زنان به شکل افزایش تنوع طلبی جنسی مردان برایم اهمیتی ندارد.*
  کاملاً موافقم
  موافقم
  مخالفم
  کاملاً مخالفم
  15
 • 10) بنظرم یک دانشجوی زن باید در محیط دانشگاه هر چه زیباتر دیده شود.*
  کاملاً موافقم
  موافقم
  مخالفم
  کاملاً مخالفم
  16
 • 11) توجه دانشجویان مرد، با مشاهده پوششهای کافی شاپی و آرایش دانشجویان زن، تا حدی از درس منحرف می شود.*
  کاملاً موافقم
  موافقم
  مخالفم
  کاملاً مخالفم
  17
 • 12) بنظرم هر عاملی که باعث افزایش اشتغال ذهنی دانشجویان، به موضوعات غیر تحصیلی و غیرفرهنگی شود( مانند صرف وقت برای آرایش، آخرین مد لباس) نوعی هدر دادن سرمایه زمان و عمر افراد است.*
  کاملاً موافقم
  موافقم
  مخالفم
  کاملاً مخالفم
  18
 • 13) نوع پوشش و آرایش در محیطهای مختلف مانند مهمانی،خرید یا دانشگاه به یک میزان باید جلب کننده توجه باشد.*
  کاملاً موافقم
  موافقم
  مخالفم
  کاملاً مخالفم
  19
 • 14) نیازی به پوشش رسمی تر متناسب محیط دانشگاه احساس نمی کنم.*
  کاملاً موافقم
  موافقم
  مخالفم
  کاملاً مخالفم
  20
 • 15) من با پوشیدن لباس های مد روز احساس آرامش و اعتماد به نفس می کنم.*
  کاملاً موافقم
  موافقم
  مخالفم
  کاملاً مخالفم
  21
 • 16) با انتخاب پوشش ساده، تمرکز ذهنی دانشجو برای موفقیت های علمی و فرهنگی افزایش می یابد.*
  کاملاً موافقم
  موافقم
  مخالفم
  کاملاً مخالفم
  22
 • 17) در دانشگاه آزاد اسلامی، مانند اکثر دانشگاههای دنیا،بهتر است رفتار پوششی متناسب با فرهنگ( ایرانی اسلامی) بعنوان مقررات دانشگاهی اجرا شود.*
  کاملاً موافقم
  موافقم
  مخالفم
  کاملاً مخالفم
  23
 • 18) دانشجو بعنوان قشر فرهیخته جامعه باید حتی در سایر محیط های عمومی، رفتار و پوششی متناسب با شأن فرهنگی خود داشته باشند.*
  کاملاً موافقم
  موافقم
  مخالفم
  کاملاً مخالفم
  24
 • 19) به منظور حفظ شئون فرهنگی و آراستگی مناسب محیط دانشگاه، با تذکر دادن انتظامات و سپس تعهد اخلاقی یا توبیخ دانشجویان ( وسایر مجموعه های انسانی در دانشگاه) بد لباس موافقم.*
  کاملاً موافقم
  موافقم
  مخالفم
  کاملاً مخالفم
  25
 • 20) بنظرم زنی که زیبایی اندیشه داشته باشد به نمایش زیبایی های بدن خود در جامعه اقدام نمی کند.*
  کاملاً موافقم
  موافقم
  مخالفم
  کاملاً مخالفم
  26
 • 21) دانشجویان و اعضای شاغل در دانشگاه نباید در ازاء رفع مشکلات آموزشی، اداری، پژوهشی ، اقدام به باجگیری شخصی( پولی/رفتاری) نمایند.*
  کاملاً موافقم
  موافقم
  مخالفم
  کاملاً مخالفم
  27
 • 22) رفتارهای مانند سودجویی شخصی وغیراخلاقی، ترویج مطالب مبتذل، دعوت به مصرف الکل، مصرف داروها و مواد روانگردان حتی تحت عنوان افزایش تمرکز و توجه در فضای دانشگاه باعث دور شدن از اهداف علمی می گردد.*
  کاملاً موافقم
  موافقم
  مخالفم
  کاملاً مخالفم
  28
 • 23) دانشجویان باید با امنیت کامل بتوانند در صورت مشاهده رفتارهای خارج از عرف محیط دانشگاهی، این رفتارها را بصورت مکتوب، شفاهی و یا بصورت الکترونیکی به مسئولین حراست گزارش دهند.*
  کاملاً موافقم
  موافقم
  مخالفم
  کاملاً مخالفم
  29
 • 24) هرگونه رفتار خارج از عرف فرهنگ دانشگاه، مانند پوشش نامناسب، سودجویی و رفتار غیراخلاقی، منجر به دور شدن از اهداف اصلی دانشگاه می شود.*
  کاملاً موافقم
  موافقم
  مخالفم
  کاملاً مخالفم
  30
 • 25) بنظرم حراست دانشگاه موظف به پاسخگویی شفاف و مؤثر به شکایات رسیده در خصوص عدم رعایت شئون فرهنگی از سوی دانشجویان، اساتید، و پرسنل می باشد.*
  کاملاً موافقم
  موافقم
  مخالفم
  کاملاً مخالفم
  31
 • 26) با نصب سامانه گزارش تخلفات مربوط به شئون فرهنگی رفتار دانشگاهی بر روی پرتال دانشگاه موافقم.*
  کاملاً موافقم
  موافقم
  مخالفم
  کاملاً مخالفم
  32
 • 27) با پوشش و رفتار توصیه شده در فرهنگ ایرانی اسلامی برای حضور در مکان های رسمی مانند دانشگاه موافقم.*
  کاملاً موافقم
  موافقم
  مخالفم
  کاملاً مخالفم
  33
 • 28) بنظرم پوشش های خیابانی و چسبان، آرایش صورت و نمایاندن موها راه مناسبی برای همسریابی دختران درمحیطهای عمومی از جمله دانشگاه نیست.*
  کاملاً موافقم
  موافقم
  مخالفم
  کاملاً مخالفم
  34
 • 29) همواره تلاش جدی نموده ام در رفتار و پوششم نشان دهم که رعایت پوشش متناسب با محیط علمی در دانشگاه لازم است.*
  کاملاً موافقم
  موافقم
  مخالفم
  کاملاً مخالفم
  35
 • 30) بنظرم اعتقاد به مبانی اسلامی ( سایر ادیان الهی) ارتباط مستقیمی با رفتار دانشجو در محیط دانشگاه دارد.*
  کاملاً موافقم
  موافقم
  مخالفم
  کاملاً مخالفم
  36