از حماسه تا حماسه

ثبت نام در جشنواره مجازی از حماسه تا حماسه
 • 0
 • نام و نام خانوادگی*
  1
 • کد ملی*
  2
 • تلفن همراه*
  3
 • نوع همکاری با دانشگاه*
  4
 • نوع فضای مجازی جهت شرکت در جشنواره (وبلاگ، ایتا، سروش، اینستاگرام و ...):*
  5
 • آدرس شبکه مجازی*
  6
 • دستورالعمل جشنواره را مطالعه نموده ام*
  تیک بزنید!
  7