پذیرش دانشجو در ۹۰ رشته محل مقطع کارشناسی ارشد واحد اهواز

۱۸ تیر ۱۳۹۶ | ۰۹:۳۹ کد خبر : ۲۲۲۹ رویدادها
تعداد بازدید:۶۳۴۰
معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز از پذیرش دانشجو در ۹۰ رشته محل در مقطع کارشناسی ارشد در این واحد دانشگاهی خبر داد.

دکتر کوروش لطفی در گفت‌وگو با روابط عمومی واحد اهواز اظهار کرد: با توجه به تصویب و تأسیس رشته بر اساس آمایش سرزمین و نیازسنجی منطقه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز در ۹۰ رشته محل در مقطع کارشناسی ارشد دانشجو می پذیرد.

این مسئول دانشگاهی فهرست رشته محل های کارشناسی ارشد واحد اهواز را به شرح زیر عنوان کرد:

۱- جغرافیا و برنامه ریزی شهری

‏۲-‏ جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

‏۳-‏ جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری

‏۴-‏ ژئومورفولوژی - هیدرو ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی

‏۵-‏ مخاطرات محیطی

‏۶-‏ آب و هواشناسی – آب و هواشناسی شهری

‏۷-‏ طبیعت گردی‏

‏۸-‏ علوم اقتصادی - برنامه ریزی سیستم های اقتصادی

‏۹-‏ علوم اقتصادی-اقتصاد انرژی

‏۱۰-‏ علوم اقتصادی - توسعه اقتصادی و ‏برنامه ریزی

‏۱۱-‏ فیزیولوژی ورزشی ‏-تغذیه ورزش

‏۱۲-‏ فیزیولوژی ورزشی-فیزیولوژی فعالیت ورزشی بالینی

‏۱۳-‏ زبان شناسی همگانی ‏‏

‏۱۴-‏ علوم قرآن و حدیث

‏۱۵-‏ فلسفه و حکمت اسلامی

‏۱۶-‏ عرفان اسلامی

‏۱۷-‏ شناخت اندیشه های امام خمینی) ره ( ‏‏

‏۱۸-‏ مدیریت آموزشی

‏۱۹-‏ علم اطلاعات و دانش شناسی-مدیریت اطلاعات

‏۲۰-‏ زبان و ادبیات انگلیسی

‏۲۱-‏ آموزش زبان انگلیسی

‏۲۲-‏ حقوق جزا و جرم شناسی

‏۲۳-‏ حقوق خصوصی

‏۲۴-‏ روابط بین الملل

‏۲۵-‏ علوم سیاسی

‏۲۶-‏ روانشناسی بالینی

‏۲۷-‏ روانشناسی شخصیت

‏۲۸-‏ روان شناسی عمومی

‏۲۹-‏ روانشناسی تربیتی

‏۳۰-‏ حسابداری

‏۳۱-‏ مدیریت بازرگانی-‏ بازاریابی

‏۳۲-‏ مدیریت بازرگانی - بازرگانی داخلی

‏۳۳-‏ مدیریت فنّاوری اطلاعات-مدیریت منابع اطلاعاتی ‏

‏۳۴-‏ مشاوره –مشاوره خانواده

‏۳۵-‏ محیط زیست - مدیریت محیط زیست

‏۳۶-‏ محیط زیست-آموزش محیط ‏زیست ‏ ‏‏

‏۳۷-‏ مدیریت محیط زیست) اچ اس ای ‎‎ (

‏۳۸-‏ مدیریت کسب و کار-استراتژی

‏۳۹-‏ مدیریت کسب و کار-بازاریابی

‏۴۰-‏ شیمی - شیمی تجزیه

‏۴۱-‏ شیمی - شیمی معدنی

‏۴۲-‏ شیمی - شیمی فیزیک

‏۴۳-‏ شیمی - شیمی آلی

‏۴۴-‏ شیمی - فیتوشیمی

‏۴۵-‏ شیمی-‏ نانو شیمی

‏۴۶-‏ فیزیک - اتمی و مولکولی

‏۴۷-‏ فیزیک - حالت جامد

‏۴۸-‏ فیزیک - نانوفیزیک

‏۴۹-‏ زیست فناوری - دریا ‏‏

‏۵۰-‏ آمار- آمار اجتماعی و اقتصادی

‏۵۱-‏ ریاضی محض-‏ آنالیز

‏۵۲-‏ زیست شناسی دریا - جانوران دریا

‏۵۳-‏ مهندسی برق - سیستم های قدرت

‏۵۴-‏ مهندسی برق - الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی

‏۵۵-‏ مهندسی برق-کنترل

‏۵۶-‏ مهندسی سیستم‌های انرژی

‏۵۷-‏ مهندسی شیمی-صنایع ‏غذایی

‏۵۸-‏ مهندسی عمران-‏ مدیریت منابع آب

‏۵۹-‏ مهندسی عمران - ‏ ‏ زلزله

‏۶۰-‏ مهندسی عمران-آب و سازه های هیدرولیکی

‏۶۱-‏ مهندسی عمران-ژئوتکنیک

‏۶۲-‏ مهندسی عمران- سواحل، بنادر و سازه های دریایی

‏۶۳-‏ مهندسی عمران - ‏ مدیریت ساخت

‏۶۴-‏ مهندسی مکانیک -طراحی ‏کاربردی

‏۶۵-‏ مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی

‏۶۶-‏ مهندسی مواد-شناسایی و انتخاب ‏مواد مهندسی

‏۶۷-‏ مهندسی کامپیوتر - نرم افزار

‏۶۸-‏ علوم و مهندسی آب - منابع آب ‏‏

‏۶۹-‏ علوم و مهندسی آب- آبیاری و ‏زهکشی

‏۷۰-‏ علوم و مهندسی آب - سازه های آبی

‏۷۱-‏ مهندسی ‏ زراعت

‏۷۲-‏ علوم و تکنولوژی بذر

‏۷۳-‏ ژنتیک و به نژادی گیاهی

‏۷۴-‏ کشاورزی اکولوژیک ‏

‏۷۵-‏ اقتصاد کشاورزی - بازاریابی محصولات ‏ کشاورزی

‏۷۶-‏ مدیریت حاصلخیزی و زیست فنّاوری خاک - بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک

‏۷۷-‏ مدیریت حاصلخیزی و زیست ‏فناوری خاک-‏شیمی، حاصلخیزی خاک و تغذیه ‏گیاه

‏۷۸-‏ ‏علوم و مهندسی شیلات-‏فرآوری محصولات شیلاتی

‏۷۹-‏ علوم و مهندسی شیلات-تکثیر ‏و پرورش آبزیان

‏۸۰-‏ علوم و مهندسی صنایع غذایی - صنایع غذایی

‏۸۱-‏ علوم و مهندسی صنایع غذایی - فناوری مواد غذایی

‏۸۲-‏ علوم و مهندسی صنایع غذایی - ریست فناوری مواد غذایی

‏۸۳-‏ مهندسی محیط زیست - آب و ‏فاضلاب

‏۸۴-‏ مهندسی محیط زیست - ‏هوا

‏۸۵-‏ علوم و مهندسی محیط زیست - ارزیابی و آمایش سرزمین‏‏

‏۸۶-‏ علوم و مهندسی محیط زیست - آلودگی های محیط زیست‏

‏۸۷-‏ علوم و مهندسی محیط زیست - مدیریت و حفاظت تنوع زیستی‏

‏۸۸-‏ مدیریت شهری

‏۸۹-‏ مهندسی معماری

‏۹۰-‏ طراحی شهری ‏

 

وی با بیان اینکه دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز با داشتن بیش از ۳۰۰ نفر هیات علمی دارای سطح کیفی مناسب برای ارتقای سطح علمی است، عنوان کرد مصاحبه داوطلبان دکتری تخصصی این دوره با حضور ۶۰۰۰ داوطلب از تاریخ ۲۹ تیرماه لغایت ۲ مردادماه انجام می شود در محل دانگشاه آزاد اسلامی اهواز برگزار میشود.

معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز با تأکید بر تمدید مهلت انتخاب رشته کارشناسی ارشد تا تاریخ ۲۷ تیر جاری گفت: «دانشجویان برای انتخاب رشته در مقطع کارشناسی ارشد تا تاریخ ۲۷ تیر مهلت دارند و دانشجویانی که قبلاً انتخاب رشته انجام داده اند، برای ویرایش می توانند با مراجعه به سایت مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی به نشانی www.azmoon.org اصلاحات انتخاب رشته را انجام دهند.

لطفی بالا بودن سطح کیفی آموزش در دانشگاه آزاد اسلامی را برگ زرینی در کارنامه درخشان علمی این مجموعه دانشگاهی برشمرد و گفت: «دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز در بخش تحصیلات تکمیلی نیمی از بار علمی استان را به دوش می کشد و با توسعه و گسترش رشته ها بر اساس نیاز منطقه و افزایش اعضای هیات علمی تلاش می کند بیش از پیش باعث تعالی و پیشرفت علمی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی منطقه باشد.

 

 

کلید واژه ها: ثبت نام کارشناسی ارشدتحصیلات تکمیلیانتخاب رشته


۳۹ رای