برنامه زمانبندی انتخاب واحد نیمسال اول ۹۷-۹۶ بجز دانشجویان ورودی جدید

۰۷ شهریور ۱۳۹۶ | ۱۶:۵۰ کد خبر : ۲۲۵۸ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۳۵۷۳

 

ردیف شرح تاریخ
۱ مقطع دکتری ۱۳۹۶/۰۶/۱۱> ۱۳۹۶/۰۶/۱۲
۲ مقطع کارشناسی ارشد ۱۳۹۶/۰۶/۱۱> ۱۳۹۶/۰۶/۱۲
۳ دانشکده های (علوم انسانی، کشاورزی و منابع طبیعی و پرستاری - مامایی) مقاطع کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته ۱۳۹۵/۱۱/۱۳> ۱۳۹۵/۱۱/۱۴
۴ دانشکده های (فنی مهندسی، علوم پایه و هنر) مقاطع کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته ۱۳۹۶/۰۶/۱۵> ۱۳۹۶/۰۶/۱۶
۵ دانشجویان مهمان و انتقالی ۱۳۹۶/۰۶/۱۹
۶ انتخاب واحد با تأخیر ۱۳۹۶/۰۶/۲۰> ۱۳۹۶/۰۶/۲۱

 

 

کلید واژه ها: ثبت نام ورودیهای جدیددانشجویان ورودی جدیدانتخاب واحد


۳۶ رای