قهرمانی تیم والیبال کارکنان و اساتید واحد اهواز در مسابقات والیبال دانشگاه آزاد اسلامی استان

۲۰ دی ۱۳۹۶ | ۰۰:۰۰ کد خبر : ۲۳۱۳ اخبار دانشگاه
تعداد بازدید:۵۴۷

((تیم والیبال کارکنان و اساتید دانشگاه قهرمان مسابقات دانشگاههای ازاد اسلامی استان شد))

اسامی تیم در عکس:
راست: احمد کعبی. (مربی) ناهی عبودی. فواد مطوری. شهاب سادات. حسن درخشان. علی غلامی. فیروز بهوندی. سعید صفتی. رضاسونگل زاده. مهدی اسدی لور. پیمان فرامرزی. مصطفی جعفر زاده. علیرضا شکرریز

کلید واژه ها: معاونت دانشجویی فرهنگی واحد اهوازمعاونت اداری و مالیدفتر تربیت بدنی واحد اهواز


۳ رای