دستورالعمل برگزاری ششمین جشنواره فرهیختگان دانشگاه آزاد اسلامی

دستورالعمل برگزاری ششمین جشنواره فرهیختگان دانشگاه آزاد اسلامی

۰۳ تیر ۱۳۹۷ | ۰۰:۰۰ کد : ۲۴۱۳ اطلاعیه ها اخبار دانشگاه
تعداد بازدید:۲۵۱
دستورالعمل برگزاری ششمین جشنواره فرهیختگان دانشگاه آزاد اسلامی فایل پرسشنامه جهت تکمیل و ارائه به همراه دستورالعمل در پیوست قابل دانلود می باشد.
دستورالعمل برگزاری ششمین جشنواره فرهیختگان دانشگاه آزاد اسلامی

دستورالعمل برگزاری ششمین جشنواره فرهیختگان دانشگاه آزاد اسلامی

فایل پرسشنامه جهت تکمیل و ارائه به همراه دستورالعمل در پیوست قابل دانلود می باشد.

کلید واژه ها: جشنواره زنان فرهیخته واحد اهوازجشنواره فرهیختگان دانشگاهجشنواره بین المللی خوارزمی


لینک دانلود فایل