مهلت اخذ سنوات ارفاقی دانشجویان مشمول

مهلت اخذ سنوات ارفاقی دانشجویان مشمول

۰۳ آذر ۱۳۹۷ | ۰۰:۰۰ کد : ۲۵۰۴ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۱۰۷۴
مهلت اخذ سنوات ارفاقی دانشجویان مشمول مهلت ۳ماهه اخذ مجوز ادامه تحصیل پس از اتمام سنوات تحصیلی

مهلت اخذ سنوات ارفاقی دانشجویان مشمول

باعنایت به بخشنامه معاونت وظیفه عمومی مبنی برمهلت ۳ماهه اخذ مجوز ادامه تحصیل پس از اتمام سنوات تحصیلی، دانشجویان مشمولی که سنوات تحصیلی آنان از نیمسال اول ۹۷( ۳۰/۶/۹۷) به اتمام رسیده است (کاردانی ورودی نیمسال دوم ۹۴- کارشناسی پیوسته ورودی نیمسال اول ۹۲ کارشناسی ارشد و کارشناسی ناپیوسته ورودی نیمسال اول ۹۴ دکتری ورودی نیمسال اول ۹۱ وهمچنین دانشجویان سنوات گذشته که بااخذ مجوز تامورخ ۳۰/‏۰۶/‏۹۷‬ مجاز به تحصیل بوده اند) لازم است حداکثر تا تاریخ ۲۸ /۹/ ۹۷ جهت اخذمجوز ادامه تحصیل ازسوی معاونت وظیفه اقدام نمایند شایان ذکراست پس ازپایان مهلت مذکور هیچگونه اقدامی دراین خصوص میسرنبوده ومجاز به ادامه تحصیل نخواهند بود.

حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی

کلید واژه ها: نظام وظیفهحوزه نظام وظیفه


۱۴ رای