تاریخ جدید شروع فعالیت های واحد اهواز ، شوش و سوسنگرد

۲۵ فروردین ۱۳۹۸ | ۰۰:۰۰ کد : ۲۸۰۴ اخبار شاخص جدید اخبار دانشگاه جدید
تعداد بازدید:۶۱۲
با توجه به بخشنامه استانداری خوزستان مبنی بر آغاز شروع سال جدید تحصیلی از ۹۸/۰۱/۳۱ ، تاریخ شروع فعالیت های آموزشی و اداری واحدهای اهواز ، شوش و سوسنگرد از تاریخ ۹۸/۰۱/۳۱ خواهد بود . « روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز »
تاریخ جدید شروع فعالیت های واحد اهواز ، شوش و سوسنگرد

( ۱۴ )