مصادیق تخلفات آموزشی (امتحانات)

۱۱ خرداد ۱۳۹۸ | ۰۰:۰۰ کد : ۲۹۰۴ اطلاعیه جدید
تعداد بازدید:۲۳۸۰
مواردی از تخلفات آموزشی، بر اساس شیوه نامه انضباطی دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی

استفاده غیر مجاز از کتاب، جزوه، یادداشت، ماشین حساب.

نگاه کردن به اوراق امتحانی فرد مجاور و نت های نوشته شده بر روی صندلی و دیوار.

همراه داشتن موبایل، ام پی تری پلیر، هندزفری، ساعت هوشمند و هرگونه وسایل الکترونیکی (خاموش یا روشن)

فراهم نمودن زمینه تخلف برای استفاده سایر دانشجویان از پاسخنامه خود یا کمک به دیگران برای پاسخگویی به سؤالات.

نوشتن اسم غیر واقعی بر روی برگ سؤالات و پاسخنامه.

خارج نمودن پاسخنامه از جلسه امتحان.

آوردن پاسخنامه تکمیل شده از خارج جلسه.

امحاء برگه، بلعیدن، پاره نمودن، پنهان کردن و یا عدم ارائه نت به مراقب و معدوم نمودن آن.

عدم ارائه اوراق امتحانی به مراقب، در زمان مقرر شده برای هر امتحان.

رد و بدل کردن هرگونه وسیله اعم از لوازم تحریر، ماشین حساب و....

همراه داشتن کتاب یا جزوه حاشیه نویسی شده و رد و بدل آن در امتحانات کتاب باز یا جزوه باز.

جابجایی اوراق امتحانی یا پیش نویس با دیگر دانشجویان.

امضاء نمودن صورتجلسه امتحانی به جای فرد دیگر.

رفتن به جای شخص دیگر یا فرستادن شخص دیگر به جای خود در جلسه امتحان.

ترک جلسه امتحان بعد از رویت سوالات و قبل از امضای صورتجلسه.

قرار دادن کارت ورود به جلسه در اختیار فرد دیگر.

عکسبرداری از اوراق امتحانی.

ایجاد اختلال در نظم جلسه و عدم رعایت شئونات دانشجویی.

اهانت، پرخاشگری و بی احترامی به هر یک از عوامل اجرایی امتحانات.


( ۳۲ )