همراه داشتن تلفن همراه، اکیداً ممنوع

۲۰ خرداد ۱۳۹۸ | ۰۰:۰۰ کد : ۲۹۱۱ اخبار دانشگاه جدید
تعداد بازدید:۶۸
طبق آیین نامه کمیته انضباطی، به همراه داشتن تلفن همراه در جلسه امتحان به مصداق تخلف و تقلب می باشد. لذا از آوردن تلفن همراه در جلسه امتحان جداً خودداری فرمایید .
همراه داشتن تلفن همراه، اکیداً ممنوع

( ۱ )