قابل توجه اعضای محترم هیأت علمی گروه های

۱۷ تیر ۱۳۹۸ | ۰۰:۰۰ کد : ۲۹۵۲ اطلاعیه جدید
تعداد بازدید:۲۹۶
فرم های توانمند سازی اساتید علوم انسانی و هنر در صورت ابهام با شماره ۰۶۱-۳۳۱۶۳۲۳۶ تماس حاصل نمایید!

قابل توجه اعضای محترم هیأت علمی گروه های علوم انسانی و هنر

باتوجه به بخشنامه شماره 19011/ص/98 مورخ 98/04/04  درخصوص توانمندسازی اساتید حوزه علوم انسانی و هنر، مقتضی است نسبت به دانلود فرم های پیوست و تکمیل آنها اقدام فرمایید. 


لینک دانلود فایل

( ۴ )