تقویم آموزشی سال تحصیلی ۹۸/۹۹

۱۲ مرداد ۱۳۹۸ | ۰۰:۰۰ کد : ۲۹۹۴ اخبار دانشگاه جدید
تعداد بازدید:۲۰۸
تقویم آموزشی سال تحصیلی ۹۸/۹۹

نیمسال

ثبت نام و انتخاب واحد

شروع کلاس

حذف و اضافه

پایان کلاس

برگزاری امتحانات

اول

98/06/09 لغایت

98/06/21

98/06/23

98/07/06 لغایت

98/07/11

98/10/12

98/10/14 لغایت 98/10/26

دوم

98/11/05 لغایت

98/11/10

98/11/12

98/11/26 لغایت 98/12/01

99/03/22

99/03/24 لغایت 99/04/05

دوره تابستان

99/04/07 لغایت

99/04/12

  99/04/14

ــــ

99/05/23

99/05/25 لغایت

99/05/30


( ۷ )