در نشست مشترک مسئولان دانشگاه آزاد اسلامی خوزستان با رئیس پارک علم و فناوری استان مطرح شد

توافق بر گسترش همکاری های دو جانبه در تمام زمینه ها

۱۷ تیر ۱۳۹۹ | ۰۰:۰۰ کد : ۳۳۵۳ اخبار شاخص جدید اخبار دانشگاه جدید
تعداد بازدید:۲۷۸
- در این نشست صمیمانه که به میزبانی پارک علم و فناوری خوزستان برگزار شد طرفین بر گسترش همکاری های دو جانبه در تمام زمینه های مورد توافق تفاهم کردند.
توافق بر گسترش همکاری های دو جانبه در تمام زمینه ها

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز:

دکتر شهرام شهرویی سرپرست دبیرخانه هیات امناء دانشگاه آزاد اسلامی استان خوزستان در ابتدای نشست با اشاره به فعالیت مرکز رشد واحد اهواز به مشکلات و موانع پیش روی فعالیت در این حوزه پرداخت و گفت: با توجه به وجود این مشکلات برگزاری این نشست برای هم فکری میان پارک علم و فناوری و مراکز رشد در دانشگاه آزاد اسلامی ضروری به نظر می رسید و از این رو از برگزاری این جلسه نتایج خوبی حاصل خواهد شد.

دکتر اشکان غفوری سرپرست معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز نیز با ابراز خرسندی از برگزاری این نشست گفت:  هدف اصلی ما استفاده از پتاسیل دانشجوهای تحصیلات تکمیلی در جهت بهره وری از مراکز رشد در دانشگاه می باشد که تجارب پارک علم و فناوری می تواند در این خصوص قابل توجه و راهگشا باشد.

دکتر جعفر ملک محمدی رئیس منطقه 8 مراکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی هم با گزارشی از آخرین وضعیت مراکز رشد در دانشگاه های آزاد اسلامی در استان خوزستان افزود: دانشگاه آزاد اسلامی در رویکرد جدید خود توجه ویژه ای به مراکز رشد نموده است و ظرفیت های خوبی را برای این موضوع فراهم دیده است و به نظر می رسد تجارب پارک علم و فناوری می تواند کمک رسان دانشگاه آزاد اسلامی باشد.

وی استفاده از بسترهای موجود در پارک علم و فناوری استان را نیاز امروز دانشگاه آزاد اسلامی برشمرد و افزود: برای ایجاد این زمینه ها و استفاده از ظرفیت های های زیرساختی، امکانات و انتقال تجربیات، دانشگاه آزاد اسلامی آماده گسترش همکاری های متقابل می باشد.

دکتر ملک محمدی خاطر نشان کرد: امروز حضور همکاران بنده در دانشگاه آزاد اسلامی استان خوزستان در جلسه نشان دهنده این رویکرد بوده و فضای همکاری میان پارک علم و فناوری استان و مراکز رشد دانشگاه آزاد بسیار زیاد است.

 مدیر مرکز رشد واحد اهواز افزود: در حال حاضر پارک علم و فناوری خوزستان با مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول همکاری تنگاتنگ و همه جانبه ای دارد و می توانیم مدل ارتقاء یافته با در نظر گرفتن تمام جوانب آن را در دیگر واحدهای دانشگاهی دانشگاه در سطح استان با نیز اجرایی نماییم.

دکتر ایرج کاظمی نژاد رئیس پارک علم و فناوری استان خوزستان هم به ارتباط خوب مجموعه پارک با دانشگاه آزاد اسلامی استان پرداخت و افزود: فضای همکاری میان پارک و مراکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی استان خوزستان بسیار زیاد است.

وی افزود: در حال حاضر پارک علم و فناوری خوزستان با مرکز رشد دانشگاه آزاد واحد دزفول همکاری تنگاتنگ و همه جانبه ای دارد و می توانیم این تجربه را با دیگر واحدهای دانشگاهی متقاضی بررسی و عملیاتی کنیم.

در پایان این نشست مقرر شد تفاهم نامه ای جامع بین دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز و پارک علم و فناوری استان خوزستان جهت گسترش همکاری های مشترک تنظیم و مبادله گردد.


( ۱ )