اخبار شاخص

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان خوزستان: هیچ داوطلبی از مصاحبه دکتری تخصصی محروم نمی‌شود

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان خوزستان: هیچ داوطلبی از مصاحبه دکتری تخصصی محروم نمی‌شود

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خوزستان گفت: «تمام تلاش و ظرفیت خود را به کار گرفته‌ایم تا میزبان خوبی برای داوطلبان آزمون دکتری تخصصی امسال در بازه زمانی ۳۰ تیر جاری تا ۲ مرداد در واحد اهواز باشیم.»

ادامه مطلب