اطلاعیه ها

دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات پایان ترم نیمسال دوم ۹۷-۹۶
دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات پایان ترم نیمسال دوم ۹۷-۹۶

دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات پایان ترم نیمسال دوم ۹۷-۹۶

کارت ورود به جلسه امتحانات پایان ترم نیمسال دوم ۹۷-۹۶ از تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ لغایت ۱۳۹۷/۰۳/۲۴ از طریق سامانه آموزشی، قابل اخذ می باشد.

ادامه مطلب