اخبار شاخص جدید

رتبه تولید علم دانشگاه آزاد اسلامی با تداوم صعود ۳ پله ارتقا یافت
براساس رتبه بندی پایگاه بین المللی ESI

رتبه تولید علم دانشگاه آزاد اسلامی با تداوم صعود ۳ پله ارتقا یافت

رصد و بررسی تولیدات علمی شش ماه اخیر دانشگاه آزاد اسلامی در پایگاه طلایه داران علم کلاریویت آنالاتیکس(ESI)، نشان می دهد که دانشگاه آزاد اسلامی ۳ پله ارتقا یافته است.

ادامه مطلب