اخبار شاخص جدید

برگزاری ششمین همایش مدیران و کارشناسان گزینش دانشگاه آزاد اسلامی خوزستان با حضور مدیر کل دفتر گزینش به میزبانی واحد اهواز

برگزاری ششمین همایش مدیران و کارشناسان گزینش دانشگاه آزاد اسلامی خوزستان با حضور مدیر کل دفتر گزینش به میزبانی واحد اهواز

ششمین همایش مدیران و کارشناسان گزینش دانشگاه آزاد اسلامی با حضور دکتر مردانی مشاور ریاست و مدیر کل دفتر مرکزی گزینش دانشگاه آزاد اسلامی به میزبانی واحد اهواز برگزار شد .

ادامه مطلب