اخبار دانشگاه جدید

گام دانشگاه آزاد اسلامی خوزستان جهت بومی سازی قطعات صنعت فولاد اکسین در راستای تحقق جهش تولید

گام دانشگاه آزاد اسلامی خوزستان جهت بومی سازی قطعات صنعت فولاد اکسین در راستای تحقق جهش تولید

در جلسه مشترک دانشگاه آزاد اسلامی استان خوزستان با مدیران شرکت فولاد اکسین اهمیت موضوع بومی سازی قطعات صنعتی مربوط به صنایع فولاد جهت تحقق جهش تولید مطرح و راهکارهای اجرایی آن بررسی گردید.

ادامه مطلب