تلفن های دانشگاه

توجه مهم:   جهت ارتباط مستقیم با شماره داخلی پیش شماره 3316 را شماره گیری نمایید.    مثال:  33163312-061

 

نام قسمت

تلفن داخلی

تلفن مستقیم

نام قسمت

تلفن داخلی

تلفن مستقیم

معاونت آموزشی

3212

3329194

مدیر آموزش

3267

3348373

رئیس دانشکده علوم انسانی

3336

3348357

مدیر برنامه ریزی

3206

3348372

معاون دانشکده علوم  انسانی

3407

3348358

آموزش کل دانشکده علوم  انسانی

3233

 

رئیس  اداره دانشکده  علوم انسانی

3370

ندارد

بایگانی دانشکده علوم انسانی

3242

 

مدیر گروه فقه مبانی وحقوق علوم سیاسی

3454

 

ثبت نمرات دانشکده علوم  انسانی

3374

 

مدیر گروه حقوق مدیریت صنعتی

3213

 

مدیر گروه جغرافیای طبیعی

3225

 

مدیر گروه آموزش ابتدایی کارشناسی

3265

 

مدیر گروه کارشناسی ارشد اقلیم  شناسی

3526

 

مدیر گروه آموزش ابتدایی کاردانی

3472

 

مدیر گروه جغرافیای انسانی و شهری

3225

 

مدیر گروه ادبیات فارسی ناپیوسته

3265

 

مدیر گروه حسابداری

3404

 

مدیرگروه زبان خارجه

3265

 

مدیر گروه روان‌شناسی صنعتی

3386

 

مدیر گروه تربیت بدنی عمومی

3472

 

مدیر گروه روان‌شناسی کودکان استثنایی

3386

 

آموزش اقتصاد مدیریت

3403

 

مدیر گروه روان‌شناسی عمومی

3386

 

آموزش حسابداری

3403

 

مدیر گروه روان‌شناسی بالینی

3386

 

آموزش روان‌شناسی ارشد جغرافیا ودینی

3227

 

مدیر گروه بالینی

3260

 

آموزش حقوق و ادبیات فارسی

3635

 

آموزش روان‌شناسی عمومی - تربیت بدنی - آموزش ابتدایی - زبان انگلیسی

3208

 

رئیس دانشکده علوم پایه

3408

 

معاون دانشکده علوم پایه

3410

 

رئیس اداره دانشکده علوم پایه

3410

 

ثبت   نمرات دانشکده علوم پایه

3399

 

مدیرگروه گرافیک

3411

 

مدیر گروه فیزیک

3332

 

مدیر گروه کارشناسی معماری

3411

 

مدیر گروه علوم تجربی

3482

 

مدیر گروه نقشه‌کشی معماری

3411

 

مدیر گروه شیمی

3482

 

مدیر گروه معماری

3411

 

مدیر گروه کامپیوتر

3409

 

مدیر گروه شهرسازی

3411

 

مدیر گروه ریاضی

3409

 

آموزش علوم پایه

3523

 

آموزش معماری

3399

 

رئیس دانشکده پرستاری

3305

3348367

معاون دانشکده پرستاری

3258

3348351

رئیس  اداره دانشکده پرستاری

3314

 

ثبت  نمرات دانشکده پرستاری

3314

 

مدیر گروه مامایی

3259

 

آموزش پرستاری و مامایی

3314

 

مدیر گروه پرستاری

3482

 

آموزش پراتیک مامایی

 

 

رئیس دانشکده کشاورزی

3207

3348374

معاون دانشکده کشاورزی

3430

3348365

رئیس  اداره دانشکده کشاورزی

3478

 

بایگانی دانشکده کشاورزی

3413

 

آموزش کل دانشکده کشاورزی

3417

 

ثبت نمرات دانشکده کشاورزی

3355

 

مدیر گروه زراعت

3383

 

آموزش شیلات و محیط زیست

3388

 

مدیر گروه آپ

3383

 

آموزش کشاورزی

3313

 

رئیس دانشکده فنی مهندسی

3402

3348356

معاون دانشکده فنی مهندسی

3520

 

رئیس  اداره دانشکده فنی مهندسی

3522

 

آموزش کل دانشکده فنی مهندسی

3221

 

بایگانی دانشکده  فنی مهندسی

3499

 

آموزش کل دانشکده فنی مهندسی

3305

 

ثبت  نمرات دانشکده فنی مهندسی

3324

 

مدیر گروه متالوژی

3344

 

مدیر گروه عمران ناپیوسته

3270

 

مدیر گروه ساختمان

3270

 

مدیر گروه مواد ارشد

3463

 

مدیر گروه آب و فاضلاب

3438

 

مدیر گروه تأسیسات

3463

 

مدیر گروه  مکانیک خودرو

3345

 

مدیر گروه ابزارسازی

3463

 

مدیر گروه مکانیک  پیوسته

3345

 

مدیر گروه  طراحی و کاربردی ارشد

3463

 

مدیر گروه مکانیک ناپیوسته

3345

 

مدیر گروه تعمیرات نیروگاه

3445

 

مدیر گروه الکترونیک

3344

 

آموزش تعمیرات نیروگاه‌ها

3347

 

مدیر گروه الکتروتکنیک

3344

 

آموزش الکترونیک

3347

 

آموزش الکتروتکنیک

3347

 

آموزش متالوژی

3347

 

آموزش رشته ابزارسازی

3347

 

آموزش عمران پیوسته

3368

 

آموزش نقشه‌کشی عمومی

 

 

آموزش عمران ناپیوسته

3368

 

کارگاه چاپ و سیلک

3248

 

آموزش عمران آب و فاضلاب

3368

 

کارگاه‌های کامپیوتر

3375

3329197

 

 

 

آزمایشگاه تشریح

3498

 

معاونت پژوهش                 

3264

3329193

مسئول اینترنت و اتوماسیون اداری

3512

 

مدیرپژوهش                    

3394

3348329

مدیرطرح وبرنامه وبودجه   

3328

3348314

دفتر پژوهش                      

3272

3348354

مدیر ارتباط با صنعت         

3293

3346368

مزکر کامپیوتر                 

3275

3329197

مسئول ISP

3493

3348310

دفتر پژوهش                      

3272

3348354

آمار واطلاعات .کامپیوتر          

3318

3329197

فن آوری اطلاعات              

3366

33348310

مدیرطرح وبرنامه وبودجه   

3328

3348314

امور پروهشی

33348354

ساخت افزارکامپیوتر

3375

3329198

مسئول شبکه

3397

33329197

مرکز کامپیوتر فنی مهندسی    

3420

 

مسئول نرم ابزار

3310

3348310

سایت کامپیوتر اساتید پرستاری   

3493

 

مسئول کتابخانه                 

3362

 

سالن اینترنت                 

3356

 

کتابخانه مرکزی                        

3226

 

کتابخانه مجلات                    

3326

3348380

کتابخانه کشاورزی                        

3414

 

کتابخانه فنی مهندسی        

3423

 

دفتر امور طرح های تحقیقاتی

3475

3348354

کتابخانه پرستاری                        

3391

 

آزمایشگاه روان‌شناسی

3509

 

آزمایشگاه بیوشیمی

3448

 

آزمایشگاه فیزیک مکانیک

3476

 

آزمایشگاه فیزیولوژی تحقیقات

3496

 

آزمایشگاه زبان

3281

 

آزمایشگاه انگل شناسی

3302

 

آزمایشگاه جغرافیا

3363

 

آزمایشگاه پراتیک

3306

 

آزمایشگاه  متالورژی

3334

 

آزمایشگاه روان‌شناسی ارشد

3509

 

آزمایشگاه مبانی برق والکتریسیته

3504

 

آزمایشگاه شیمی و آلودگی

3510

 

آزمایشگاه الکترونیک  3

 

 

آزمایشگاه شیمی عمومی

3243

 

آزمایشگاه الکترونیک 2

 

 

آزمایشگاه آب و فاضلاب

 

 

آزمایشگاه مدار فرمان

3431

 

آزمایشگاه تخصصی متالوژی

3510

 

آزمایشگاه الکترونیک 1

 

 

آزمایشگاه فیزیک عمومی و حرارت

3229

 

آزمایشگاه انتقال حرارت

 

 

آزمایشگاه فیزیک پایه 3

3249

 

آزمایشگاه هنری و معماری

 

 

آزمایشگاه فیزیک اپتیک

3249

 

آزمایشگاه مکانیک سیالات

 

 

آزمایشگاه فیزیک پایه 2

3248

 

آزمایشگاه ترمودینامیک

3439

 

کارگاه کامپیوتر

3420

 

آزمایشگاه هیدرولیک و پنوماتیک

3381

 

کارگاه ساخت و تولید

3513

 

آزمایشگاه دینامیک و ارتعاشات

3432

 

کارگاه سخت‌افزار کامپیوتر

3375

 

آزمایشگاه مقاومت مصالح

3418

 

کارگاه اتو مکانیک خودرو

3380

 

آزمایشگاه هیدروبیولوژی

3435

 

کارگاه ابزار ماشین

3377

 

آزمایشگاه ژنتیک

3333

 

کارگاه مکانیک خودرو

3483

 

آزمایشگاه جانورشناسی

3247

 

کارگاه CNC

3381

 

آزمایشگاه خاک                            

3266

 

کارگاه عمومی و اتصالات

3378

 

آزمایشگاه پژوهشی و تحقیقاتی

3527

 

کارگاه انتقال قدرت

3483

 

آزمایشگاه تخصصی زراعت

3466

 

کارگاه جوشکاری

3277

 

آزمایشگاه علوم زیستی

3486

 

کارگاه تأسیسات تبرید

3521

 

آزمایشگاه مساحی نقشه‌برداری

3446

 

کارگاه تبرید

3380

 

آزمایشگاه هره باریوم 

3429

 

کارگاه مدار فرمان

3431

 

معاونت اداری ومالی

3340

3348355

مدیر اداری

3214

3348302

صندوق رفاه دانشجویی

3255

3348347

رئیس امور عمومی

3241

3348371

مهمانسرااساتید

3283

 

مسئول کارگزینی

3311

3348301

زیراکس وانتشارت اداری

3495

 

کارگزینی

3215

 

زیراکس وانتشارت دانشکده علوم انسانی

3307

 

مسئول تدارکات

3387

3345719

دفترنیروی انسانی

3325

 

دفترتدارکات

3253

3348333

مسئول مخابرات

3202

 

مسئول نقلیه

3257

3348349

تعمیرگاه مخابرات

3203

 

دفتر نقلیه

3331-3256

 

مرکز مخابرات

9

 

مسئول خدمات

3289-3556

3348303

مرکز پیجیک

3201

 

دفترخدمات دانشکده علوم انسانی

3484

 

انبار مرکزی دانشگاه                      

3263

 

دفترخدمات دانشکده فنی مهندسی

3434

 

مسئول دبیرخانه

3286

3348315-3329200

دفترخدمات دانشکده  علوم پایه

3452

 

تایپ دبیرخانه

3308

 

اتاق اساتیدعلوم انسانی     

3338

 

ثبت دبیرخانه

3330

 

اتاق اساتید دانشکده کشاورزی

3319

 

اسال ومراسلات

3359

 

اتاق اساتید دانشکده علوم بایه

3239

 

آبدارخانه دانشکده علوم انسانی همکف

3554

 

اتاق اساتید دانشکده فنی مهندسی

3419

 

آبدارخانه دانشکده علوم انسانی طبقه دوم

3555

 

اتاق اساتید دانشکده پرستاری

3492

 

آبدارخانه دانشکده فنی مهندسی

3559

 

آبدارخانه اداری طبقه همکف

3550

 

آبدارخانه دانشکده پرستاری همکف

3557

 

آبدارخانه اداری طبقه اول

3551

 

آبدارخانه دانشکده پرستاری طبقه دوم

3459

 

آبدارخانه اداری طبقه دوم

3552

 

آبدارخانه دانشکده اقتصاد

3558

 

آبدارخانه اداری طبقه سوم

3553

 

آبدارخانه دانشکده علوم انسانی همکف

3554

 

آبدارخانه دانشکده فنی مهندسی

3559

 

آبدارخانه دانشکده علوم انسانی طبقه دوم

3555

 

 

 

 

معاونت دانشجویی              

3312

3348359

مدیر مالی

3217

3348308

مدیر دانشجویی                 

3232

3348317

مسئول حسابداری

3309

3345715

مسول امورخوابگاهها           

3276

 

مسئول امور شهریه

3297

3348377

مسول کمیته انضاطی          

3280

3348381

امور شهریه ساختمان باهنر

3228

 

مسئول فارغ التحصیلان                         

3291

3348360

امور شهریه دانشکده علوم انسانی

3316

 

تحویل مدارک فارغ التحصیلان      

3285

3348360

امور شهریه دانشکده کشاورزی

3424

 

بایگانی فارغ التحصیلان

3285

3345718

امور شهریه دانشکده فنی مهندسی

3433

 

 فارغ التحصیلان       

3244

3345718

امور شهریه دانشکده پرستاری

3425

 

 فارغ التحصیلان       

3469

3345718

امور شهریه دانشکده اقتصاد

3515

 

 فارغ التحصیلان       

3470

3348360

بایگانی مالی

3218

 

 فارغ التحصیلان       

3471

3345718

صدوراسناد  

3216

 

مسول تغذیه             

3396

 

حقوق ودستمزد

3315-3501

 

مسول اتوماسیون           

3348

3348332

حساب فی مابین

3322

 

سلف سرویس دانشجویی

3246

 

اموراقراردادها

3304

 

سلف سرویس اساتید 

3481

 

اموروامها

3287

 

مشاوره دانشجویی

3237

3348379

جمعداری اموال

3390-3296

 

معاونت سما

3220

33483533348323

معاونت عمرانی

3223

3348348

3348368

آموزش سما

3299

 

رئیس اداره طراحی واجراء

3252

 

حسابداری سما

3298

3348387

رئیس اداره تعمیرات ونگهداری

3252

 

تاسیسات دانشکده پرستاری

3389

 

دفتر فنی

3400

 

تاسیسات دانشکده فنی مهندسی

3461

 

بایگانی

3349

 

تاسیسات ساختمان اداری

3478

 

مسئول تاسیسات

3290

 

انبارتاسیسات

3474

 

تاسیسات دانشکده علوم انسانی

3444

 

ریاست

3210

3329191

مدیرحراست

3282

33291923348316

دفتر ریاست

3210

3329199

مسئول انتظامات

3300

3348362

مدیر روابط عمومی

3360

3348330_3348350

انتظامات درب فرهنگشهر برادران

3261

 

روابط عمومی

3350

3348300

انتظامات درب فرهنگشهر خواهران

3245

 

خبرگزاری ایسکانیوز

 

3348330

انتظامات درب 22بهمن برادران

3262

 

دفتر تبلیغات

3235

 

انتظامات درب 22بهمن خواهران

3473

 

سمی و بصری

3205

 

انتظامات کارت زنی

3351

 

مدیر گزینش

3365

3348311

انتظامات برجک

3244

 

دفترکمیته حذب

3415

3348376

انتظامات دانشکده کشاورزی

3344

 

رئیس اداره حقوقی

3251

3348331

انتظامات دانشکده فنی و مهندسی

3489

 

تشکلات

3343

3346369

انتظامات دانشکده علوم انسانی    

3416

 

بسیج اساتید

3323

3348346

 

 

 

مسئول ایثارگران

3238

3348307

 

 

 

دفترامور ایثارگران

3211_

3231

 

 

 

 

فرهنگ اسلامی                           

3230

3329195

 

 

 

دفترفرهنگ اسلامی                         

3303

3348335

پایگاه بسیج دانشجویی برادران کشاورزی

3488

 

کانون قرآن وعترت                         

3294

 

حوزه بسیج دانشجویی خواهران            

3367

 

نهاد رهبری                         

3240

 

پایگاه بسیج دانشجویی خواهران          

3317

 

حوزه بسیج دانشجویی برادران          

3250

 

جمعیت اسلامی برادران                    

3369

3354100

پایگاه بسیج دانشجویی برادران حقوق    

3368

 

جمعیت اسلامی خواهران                 

3279

 

پایگاه بسیج دانشجویی برادران فنی مهندسی

3503

 

انجمن اسلامی برادران                  

 

3348313

دبیرخانه منطقه 6

3361

33348375

انجمن اسلامی خواهران              

 

3348313