وب سایت معاونت ها


معاونت آموزشی (دکتر رضا رئوفی)

 • اداره برنامه ریزی و نظارت آموزشی
 • اداره خدمات آموزشی
 • اداره امور هیات علمی

معاونت پژوهش و فناوری (دکتر فرید جمالی)

 • مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
 • دفتر ارتباط با صنعت و جامعه
 • مدیریت امور پژوهشی
 • دفتر گسترش تولید علم
 • دفتر طرح و برنامه و بودجه
 • کتابخانه مرکزی، مرکز اسناد و تامین منابع علمی
 • مدیریت امور آزمایشگاهی و تحقیقاتی
 • اداره انتشارات

معاونت دانشجویی فرهنگی (دکتر اصلان ایگدرنژاد)

 • مرکز مشاوره دانشجویی
 • اداره تربیت بدنی
 • اداره خدمات دانشجویی
 • اداره امور دانش آموختگان
 • اداره نقل و انتقالات دانشجویی

معاونت اداری و مالی (دکتر محمد رضا شریفی)

 • مدیریت منابع انسانی و رفاهی
 • اداره پشتیبانی و تجهیزات
 • مدیریت امور مالی
 • دفتر امور حقوقی
 • امور رفاهی کارکنان

معاونت برنامه ریزی و امور اقتصاد دانش بنیان (دکتر سروش زرین آبادی)

 • دفتر طرح و برنامه و بودجه
 • دفتر رتبه بندی و تعالی سازمانی
 • مرکز تحقیق و توسعه سازمانی
 • مدیریت دانش و توانمند سازی منابع انسانی

معاونت عمرانی (دکتر مهدی مهدوی عادلی)

 • اداره امور فنی و ساختمان
 • اداره طرحهای عمرانی
 • اداره املاک و مستغلات

معاونت سما (دکتر مهرداد افشون)

 • آموزشکده فنی و حرفه ای پسرانه
 • آموزشکده فنی و حرفه ای دخترانه
 • هنرستان فنی و حرفه ای پسرانه
 • دبیرستان دخترانه
 • مدرسه راهنمایی دخترانه