باشگاه پژوهشگران جوان

 

باشگاه پژوهشگران جوان با هدف شناسایی و پرورش دانشجویان ممتاز و علاقمند، و فراهم نمودن زمینه های مختلف علمی و محیطی مناسب جهت انجام امور پژوهشی تأسیس شده است. در همین راستا برای رسیدن به اهـداف تامیــن شده سازمــانی خــود فعالیتهای عمـده ای را انجام می دهد که عبارتند از :

 1.      فعالیتهای پژوهشی شامل: تشویق اعضا جهت انجام امور پژوهشی، سخنرانی های علمــی و بازدیدهای علمی _ فرهنگی

2.      اعطای تسهیلات به اعضای فعال شامل : تخفیف شهریه، اعطای بن کتاب، وام های تحقیقاتی و استفاده از امکانات رایانه ای و اینترنت بصورت رایگان

3.      برگزاری کلاس های آموزشی

4.      ایجاد هسته های علمی و فعالیت اعضا در این هسته ها.