حراست


 دفتر حراست دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز آماده دریافت گزارشات و نظرات دانشگاهیان محترم می باشد.

مدیر کل حراست: جعفر حسین پور

تلفن تماس: 06133348316
فاکس: 06133329192

Email: