حراست


دفتر حراست دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز آماده دریافت گزارشات و نظرات دانشگاهیان محترم می باشد.

مدیر کل حراست: سیدموسی موسوی

تلفن تماس: ۰۶۱۳۳۳۴۸۳۱۶
فاکس: ۰۶۱۳۳۳۲۹۱۹۲