کتابخانه مرکزی

 

 

کتابخانه واحد اهواز همزمان با شروع به کار دانشگاه در سال 1375 فعالیت خود را آغاز نمود. در حال حاضر این کتابخانه دارای تعداد 38722  جلد کتاب فارسی و لاتین است که بر اساس رده بندی کنگره(L.C.) تنظیم شده است. و شامل همه منابع چاپی و غیرچاپی در همه زمینه های علوم بشری است.

 

بخشهای تشکیلاتی کتابخانه :

 

1- بخش امانت ومرجع و خدمات کتابداری:

 

در این بخش امور مربوط به تحویل و امانت کتاب به مراجعان و نیز کار عضویت مراجعین به کتابخانه انجام می شود.

 

 

2- بخش خدمات فنی:

 

 

جهت سهولت دسترسی مراجعه کنندگان به منابع موجود ، کار فهرست نویسی و ورود اطلاعات منابع در سیستم نرم افزار کتابخانه مطابق استاندارد کتابخانه ملی ایران، در این بخش انجام می شود. همچنین تهیه و سفارش کتاب توسط همین بخش انجام می شود.

 

 

3- بخش پایان نامه ها و نشریات ادواری:

 

در این بخش اشتراک مجلات داخلی و خارجی و نیز خدمات مربوط به نشریات و ورود اطلاعات کتابشناختی پایان نامه ها در برنامه کتابخانه انجام می شود . لیست کلیه پایان نامه ها بصورت تایپ شده در این بخش موجود می باشد.

 

سمت

 

نام و نام خانوادگی

 

محل کار

 

تلفن داخلی

رئیس اداره اسناد و کتابخانه‏ها

آقای امیر بهرامی

ساختمان شهید بهشتی- کتابخانه مرکزی

3590

مسئول کتابخانه مرکزی

خانم شیرین خرم زاده

ساختمان شهید بهشتی- کتابخانه مرکزی

3362

متصدی کتابدارکتابخانه مرکزی

خانم ویدا محمودی

ساختمان شهید بهشتی- کتابخانه مرکزی

3226

متصدی کتابدار کتابخانه مرکزی

آقای مجتبی پیرداده

ساختمان شهید بهشتی- کتابخانه مرکزی

3226

متصدی کتابدار کتابخانه مرکزی

خانم لطیفه دهار

ساختمان شهید بهشتی- کتابخانه مرکزی

3226

متصدی کتابدار امور پایان نامه ها

خانم سیما علیزاده

ساختمان شهید بهشتی- کتابخانه مرکزی

3226

متصدی کتابدار بخش آماده سازی منابع

آقای جواد برفیان

ساختمان شهید بهشتی- کتابخانه مرکزی

3326

کارشناس بخش مجلات و منابع دیجیتال و مرجع

خانم فریده ویس مرادی

ساختمان شهید بهشتی- کتابخانه مرکزی

3326

متصدی کتابدارکتابخانه دانشکده کشاورزی

خانم مینا پویان فر

همکف دانشکده کشاورزی

3414

متصدی کتابدارکتابخانه دانشکده پرستاری و مامایی

خانم سحر قنبری

همکف دانشکده پرستاری و مامایی

3391

متصدی کتابدار کتابخانه دانشکده علوم پایه

خانم آناهیتا نیکرو

کتابخانه د انشکده علوم پایه

3561

متصدی کتابدار کتابخانه دانشکده فنی و مهندسی

خانم حنان نو.روزی

کتابخانه دانشکده فنی و مهندسی

3423

متصدی کتابدار کتابخانه دانشکده فنی و مهندسی

خانم توران محمدی

کتابخانه دانشکده فنی و مهندسی

3423

متصدی کتابدار کتابخانه ساختمان پاسداران

آقای عزیزاله دشتی

ساختمان پاسدارن-فلکه فرودگاه

 

متصدی کتابدارکتابخانه ساختمان پاسداران

خانم پروین نوذر پور

ساختمان پاسدارن-فلکه فرودگاه