آیین نامه ها و مقررات

نحوه امانت کتاب به شرح ذیل می باشد:

1- دانشجویان ترم اول و دوم : 3 جلد کتاب فارسی 2 جلد کتاب لاتین

2- دانشجویان ترم سوم و چهارم : 4 جلد کتاب فارسی 3 جلد کتاب لاتین

3- اعضاء هیأت علمی : 10  جلد کتاب(فارسی، لاتین )

4- مدیران گروههای تحصیلی : 12 جلد کتاب (فارسی، لاتین )

 

 نحوه استفاده از بخش پایان نامه ها:  

مراجعین جهت استفاده از این بخش با مراجعه حضوری و سپردن کارت عضویت کتابخانه و کارت شناسایی معتبر می توانند در همان محل از اسناد موجود بهره مند شوند.

 نحوه استفاده از منابع کتابخانه :

از طریق سیستم های رایانه ای موجود (در کتابخانه) و با استفاده از برنامه جستجوی پارس آذرخش امکان پذیر می باشد.

نمامتن :

سیستم نرم افزاری نمامتن (مجموعه مقالات فارسی) این امکان را به دانشجویان می دهد که مقالات را بصورت نما متن دریافت نمایند.