عضویت در باشگاه

 

گزیده ای از آیین نامه عضویت در باشگاه پژوهشگران جوان

 ماده 1: داوطلبان عضویت لازم است دارای شرایط عمومی زیر باشند :

  • اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان رسمی کشور
  • اعتقاد به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصل ولایت فقیه
  • عدم اشتهار به فساد اخلاقی
  • عدم سابقه عضویت در مجامع،احزاب و گروههایی که با نظام جمهوری اسلامی در تضاد باشد
  • داشتن سن 15 تا 30 سال.

ماده 2: دارندگان شرایط ماده 1، در صورتی که برخوردار از شرائط مندرج در یکی از بندهای زیر باشند، می توانند به مدت 2 سال به عضویت باشگاه در آیند و تجدید عضویت آنها در صورت بررسی و تأیید احراز شرایط لازم، بلا مانع است.

    

  • مقطع کارشناسی ارشد:

علوم انسانی و هنر : داشتن معدل 18 و بالاتر در دو نیمسال تحصیلی ( با حداقل 20 واحد گذرانده در دو نیمسال ) ، داشتن معدل 17 و بالاتر در دو نمیسال تحصیلی ( با حداقل 20 واحد گذرانده در دو نیمسال ) و داشتن اثر پژوهشی قابل قبول شورای باشگاه.

علوم تجربی: داشتن معدل 17 و بالاتر در دو نیمسال تحصیلی ( با حداقل 20 واحد گذرانده در دو نیمسال )

فنی مهندسی، ریاضی و فیزیک: داشتن معدل 16 و بالاتر در دو نیمسال تحصیلی ( با حداقل 20 واحد گذرانده در دو نیمسال ).

-حداقل یک مقاله علمی- پژوهشی در مجلات علمی معتبر داخلی یا خارجی، و یا ارائه حداقل دو مقاله در کنفرانسهای علمی معتبر( به شرط چاپ حداقل خلاصه مقاله در کتابچه مجموعه مقالات ) و ارائه مقاله کامل به باشگاه برای مقطع پایین تر از دکتری تخصصی برای متقاضیان عضویت که حداقل معدل 15 و یا بالاتر داشته باشند.

 

  •  مقطع دکتری تخصصی:

چاپ حداقل دو مقاله علمی- پژوهشی در مجلات علمی معتبر داخلی یا خارجی، و یا چاپ یک مقاله در مجلات معتبر داخل و خارج و ارائه حداقل یک مقاله در کنفرانس های علمی معتبر برای افراد مقطع دکتری تخصصی که حداقل معدل 17 و بالاتر داشته باشند

تبصره 1: ارائه مقاله در کنفرانسها به شرط چاپ در دفترچه مجموعه مقالات کنفرانس و ارائه مقاله کامل به باشگاه بررسی خواهد شد.

تبصره2: از زمان احراز هر یک از شرایط بالا نباید بیش از دو سال گذشته باشد.