شرایط عضویت استعدادهای درخشان

 
  • شرایط عضویت:

 1- برگزیدگان مسابقات المپیادهای داخلی جهت اعزام به مسابقات بین المللی

2- دارندگان حداقل یک طرح پژوهشی اجرا شده یا یک اختراع ثبت شده که در جشنواره های رسمی کشور از قبیل خوارزمی ، ابوریحان و ... مقام اول تا سوم را کسب کرده باشند

3- دارندگان حداقل یک طرح پژوهشی اجرا شده که منجر به حل یکی از مشکلات صنعتی، اجتماعی، فرهنگی ، اقتصادی ، نظامی و ... کشور گردد

4- دارندگان یک مقاله تا پایان مقطع دبیرستان، دو مقاله تا پایان مقطع کارشناسی، سه مقاله تا پایان کارشناسی ارشد و چهار مقاله چاپ شده تا پایان مقطع دکترا که در مجلات علمی – پژوهشی معتبر داخلی یا خارجی باشند (مقالــه ها باید علمی – پژوهشی باشد و برای دانش آموزان مجلات علمی ترویجی نیز قابل قبول است)

5- حائزین مقام اول در تفسیر قران کریم در مسابقات بین المللی

6- دارندگان حداقل یک کتاب تألیفی که جنبه آموزشی – پژوهشی – فرهنگی یا فناوری داشته و به عنوان یک کتاب علمی معتبر شناخته شده باشد 

7- کسب 80% امتیازات عضویت بر اساس معیارهای انتخاب اعضای فعال در یک دوره عضویت جهت عضویت در (ا.د.ب)

 

  • تسهیلات اعضای ا.د.ب :

1-امکان تحصیل در دانشگاه آزاد اسلامی بدون امتحان ورودی

2- تأمین هزینه اجرای طرحهای پژوهشی مورد تایید توسط باشگاه

3- هزینه مطالعات تحقیقات علمی و تهیه ، تولید و عرضه نتایج حاصل 

4-اولویت در کلیه برنامه ها و فعالیتهای باشگاه از جمله اعزام به همایشهای بین المللی داخلی و خارجی ، اعزام به عتبات عالیات ، حرمین شریفین و سایر مسافرتهای علمی ، پژوهشی ، زیارتی و سیاحتی

5- استفاده رایگان از کلیه برنامه های باشگاه و استفاده از امکانات تحقیقاتی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی با ارائه کارت عضویت

7- برخورداری از بورس تحصیلی شامل کل شهریه و یا کمک هزینه تحصیلی ، برای تحصیل در کلیه مقاطع تحصیلی داخل یا خارج از کشور

8- اولویت استخدام به عنوان هیأت علمی و کارمند