ارتباط با ریاست دانشگاه


روزهای ملاقات حضوری با ریاست دانشگاه دکتر فرج اله برانی
 
استادان و کارمندان محترم روزهای یکشنبه ساعت ۹ الی ۱۱
دانشجویان گرامی روزهای سه شنبه ساعت ۹ الی ۱۱
 
ملاقات کنندگان محترم:
به منظور رعایت نظم و پاسخگویی مطلوب به موارد زیر توجه فرمایید.
جهت تعیین وقت ملاقات هفتگی، به صورت حضوری یا از طریق تماس با شماره های دفتر ریایت هماهنگی لازم را انجام دهید و در ساعت تعیین شده در دفتر ریاست دانشگاه حضور یابید.
تلفن مستقیم دفتر ریاست دانشگاه: ۰۶۱۳۳۳۲۹۱۹۱ و داخلی ۳۲۱۰

ارتباط غیر حضوری با ریاست واحد

 
منتظر دریافت انتقادات و پیشنهادات سازنده شما هستیم.