راهنمای انتخاب واحد اینترنتی


برای ورود به سیستم ثبت نام و اطلاع رسانی آدرس www.iauahvaz.ac.ir را در نوار آدرس تایپ نمایید.

روی لینک سامانه اتوماسیون آموزش (انتخاب واحد اینترنتی) کلیک نمایید.

نام کاربری: ‌شماره دانشجویی می‌باشد که قبلاً روی برگه‌های انتخاب واحد درج گردیده است.

رمز عبور: شماره شناسنامه بوده که بهتر است پس از ورود به سیستم تغییر و رمز عبور جدید جایگزین شود. ضمناً مسئولیت حفظ و نگه داری آن بعهده دانشجو است.

پس از ورود به سیستم به دو روش می‌توانید دروس خود را انتخاب نمایید:

الف) مستقیماً مشخصه خود را وارد کرده و سپس کلید تایید را کلیک نمایید.

ب) از لیست دروس ارائه شده روی درسهای مورد نظر کلیک کرده و سپس دکمه «ثبت دروس» را بزنید.


نکات مهم:

انتخاب دروس عملی که گروه بندی دارند فقط از لیست دروس ارائه شده مجاز می‌باشد. (روش ب)

چنانچه دروس انتخابی تداخل ساعت کلاس و یا تاریخ امتحان داشته باشند سیستم اجازه ثبت دروس را نمی‌دهد و به شما پیغام تداخل می‌دهد.

مسئولیت رعایت پیش نیاز بعهده دانشجو می‌باشد. پیش نیاز هر درس در لیست دروس ارائه شده مشخص شده است.


جهت مشاهده زمان بندی ثبت نام خود به لینک امور آموزش به زمان بندی ثبت نام مراجعه نمایید.

چنانچه مجوز ثبت نام شما از طریق آموزش یا مالی دانشکده بسته شده باشد (مثلاً اتمام سنوات یا عدم پرداخت وام)، سیستم به شما اجازه ثبت نام نمی‌دهد.


لیست پیغام‌ها:

۱. شماره دانشجویی تعریف نشده است.

۲. فرمول محاسبه شهریه ایجاد نشده است لطفاً به امور مالی مراجعه نمایید: مفهوم آن این است که امور مالی دانشکده روال محاسبه شهریه شما را در سیستم تعریف نکرده است.

۳. لطفاً در زمان تعیین شده مراجعه نمایید: طبق جدول زمان بندی جهت انتخاب واحد به سایت مراجعه نمایید.

۴. وضعیت ترمی باید عادی باشد لطفاً به آموزش مراجعه شود: دانشجویانی که وضعیت ترم آن‌ها عادی نبوده (مثلاً مرخصی، ‌عدم مراجعه، حذف ترم، محروم...) بصورت اینترنتی نمی‌توانند ثبت نام نمایند و می‌بایست به گروه مراجعه کنند.

۵. وضعیت مشخصات دانشجو باید عادی باشد: دانشجویانی که وضعیت کلی آن‌ها عادی نبوده (مثلاً: ‌فارغ التحصیل، ‌انصراف، عدم مراجعه...) اجازه ثبت نام به آن‌ها داده نمی‌شود.

۶. نامه میهمانی ثبت نشده است

۷. انتخاب واحد اولیه ثبت نشده لطفاً به آموزش مراجعه نمایید: در زمان حذف و اضافه، ‌چنانچه واحدگیری اولیه نداشته باشید؛ سیستم به شما اجازه حذف واضافه را نمی‌دهد.

۸. چون بیش از دو ترم مرخصی تحصیلی ثبت شده امکان ثبت نام وجود ندارد.

۹. چون معرفی به استاد گرفته‌اید امکان ثبت نام وجود ندارد.

۱۰. چون ترم جبرانی گرفته‌اید امکان ثبت نام وجود ندارد.

۱۱. وضعیت ترم قبل نامشخص است امکان ثبت نام وجود ندارد.

۱۲. مشمول دانشجویان با تاخیر ثبت نام نمی‌باشید: در زمان ثبت نام با تاخیر برای دانشجویانی که انتخاب واحد اولیه داشته‌اند و بالای ۱۰ واحد درس گرفته‌اند، ‌داده می‌شود.