راهنمای پرداخت الکترونیکی شهریه

نحوه پرداخت الکترونیکی شهریه:

مبلغ قابل پرداخت ‌را از طریق اینترنت بصورت الکترونیکی واریز نمایید. (از طریق لینک ثبت نام> امور مالی> پرداخت شهریه)

با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پرداخت الکترونیکی شهریه از طریق وب سایت دانشگاه از طریق درگاههای پرداخت بانک ملی و بانک ملت میسر بوده و نیازی نیست کارت به نام خود دانشجو باشد.

توجه مهم:

۱. دانشجویانی که پرداخت الکترونیکی شهریه خود را از طریق بانک ملی و ملت انجام می‌دهند حتما دکمه (بازگشت به صفحه پذیرنده) ‌را کلیک نمایند در غیر اینصورت مبلغ واریزی از حساب دانشجو کسر نگردیده و دانشجو همچنان بدهکار باقی خواهد ماند. چنانچه بنا به هر دلیل مبلغ واریزی از حساب کسر گردیده اما از مبلغ شهریه کم نشده باشد به لینک (برگشت ناموفق) مراجعه نموده و روی آن کلیک نمایید.

۲. دانشجویانی که پرداخت خود را بصورت اینترنتی انجام می‌دهند، چنانچه مبلغ واریزی از حساب آن‌ها کسر گردیده و از مبلغ شهریه آن‌ها کسر نگردیده و همچنان بدهکار می‌باشند، ‌اگر پس از ۲۴ ساعت مبلغ به حساب اولیه آن‌ها برگشت داده نشد به امور مالی دانشگاه مراجعه نمایند.

 ۳. اطلاعات لازم جهت پرداخت:

 · شماره ۱۶ یا ۱۹ رقمی روی کارت

 · رمز اینترنتی کارت (رمز دوم): ‌ که می‌بایست قبلا از طریق دستگاه خود‌پرداز نسبت به تعریف آن اقدام نموده باشند.

 · شماره CVV۲: ‌شماره ۳ یا ۴ رقمی در پشت یا جلوی کارت.