اداره امور هیات علمی

رئیس اداره امور هیات علمی:

شرح وظایف:

 -     نظارت بر اداره جذب و تامین هیات علمی و ارتقاء مرتبه استادان

-     تهیه و تنظیم قرارداد همکاری با اعضای هیات علمی

-     برگزاری کلاسهای ضمن خدمت ویژه اعضای هیات علمی و بورسیه تحت نظارت مرکز مطالعات نیروی انسانی منطقه شش

-     تهیه گزارش و نامه های مربوط به اخذ وام اعم از وام صندوق پس انداز، وام ضروری، وام خودرو، وام اثاثیه منزل، وام مسکن، وام ودیعه مسکن، وام اتومبیل، وام تعمیرات و ...

-     تهیه لیستهای مربوط به عیدی و بن خواربار و بن ماه مبارک رمضان ویژه اعضای هیات علمی

-     امور مربوط به بیمه تکمیلی و بیمه عمر اساتید ( اعم از تکمیل فرم و ارسال آن به معاونت اداری و مالی ) و همچنین تعویض و تمدید دفترچه اساتید و افراد تحت تکفل.

-     انجام مراتب مربوط به گزینش عمومی و اخلاقی اساتید.

-     تشکیل کمیته تخلفات اساتید و ابلاغ حکم به فرد مربوطه

-     انجام مکاتبات مربوط به قطع و برقراری حقوق اعضای هیات علمی با معاونت اداری و مالی و بازنگری و تهیه لیست کارکرد اساتید در آخر هر ماه

-     تهیه و صدور کارت شناسائی برای اعضای هیات علمی که دارای قابلیت ثبت ورود و خروج اساتید و... می باشد.

-     محاسبه بازخرید سنوات و مرخصی اعضای هیات علمی

-     انجام کلیه مکاتبات مربوط به اعضای هیات علمی