خطای امنیتی مرورگر

کاربر گرامی

پیشنهاد میشود از مرورگر Firefox نسخه بروز جهت اتصال به سامانه آموزش استفاده نمایید.

چنانچه برای ورود به سامانه آموزش با خطای امنیتی مرورگر مواجه شدید مطابق راهنمای زیر عمل نمایید.

 

سپس به صفحه سامانه وارد می شوید.

 

رفع خطای مرورگر Google chrome

سپس به صفحه سامانه وارد می شوید.