دسترسی به سامانه های مجازی


 
سامانه آموزش و ثبت نام اینترنتی ورودیهای جدید

اتوماسیون اداری واحد اهواز

ثبت پروپوزال دانشجویان تحصیلات تکمیلی

ازصبر و شکیبایی شما در طول بروزرسانی سامانه پژوهش سپاسگزاریم.

مشاهده فیش حقوقی کارمندان و اعضای هیات علمی
گزارشات حضور و غیاب
کتابخانه دانشگاه
سامانه پایان نامه های دانشگاه
اتوماسیون تغذیه
 
مرکز توانمندسازی و آموزش منابع انسانی
اتوماسیون اداری هیات امناء استان خوزستان
 

سامانه های مجازی سازمان سما

 
دبیرخانه شورای سیاستگذاری سما استان خوزستان
آموزشکده فنی و حرفه ای سما واحد اهواز
معاونت دانشگاه و مرکز آموزشی و فرهنگی سما واحد اهواز