دسترسی به سامانه های مجازی


 

سامانه آموزش و ثبت نام اینترنتی ورودیهای جدید

اتوماسیون اداری واحد اهواز

ثبت پروپوزال دانشجویان تحصیلات تکمیلی

مشاهده فیش حقوقی کارمندان و اعضای هیات علمی

دسترسی از داخل دانشگاه

گزارشات حضور و غیاب

کتابخانه دانشگاه

سامانه پایان نامه های دانشگاه

اتوماسیون تغذیه

مرکز توانمندسازی و آموزش منابع انسانی

اتوماسیون اداری هیات امناء استان خوزستان
 

سامانه های مجازی سازمان سما

 
دبیرخانه شورای سیاستگذاری سما استان خوزستان
مرکز آموزشی و فرهنگی سما واحد اهواز