پذیرش کارشناسی

 • پذیرش- آزمون

در این روش پذیرش دانشجو صرفاً از طریق کنکور سراسری که سالانه توسط مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی برگزار می‌گردد صورت می پذیرد و پذیرفته‌شدگان نهایی از سوی مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی به دانشگاه‌ها اعلام می‌شوند.

 • پذیرش - انتقالی با تغییر رشته

متقاضیان انتقال بر اساس ضوابط دانشگاه آزاد اسلامی، درخواست انتقال خود را صرفاً از طریق پورتال معاونت دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی در موعد مقرر که سالانه از سوی سازمان مرکزی دانشگاه اعلام می‌شود، ارسال و اقدام نمایند.

 • پذیرش - انتقالی بدون تغییر رشته

متقاضیان انتقال بدون تغییر رشته بر اساس ضوابط دانشگاه آزاد اسلامی، درخواست انتقال خود را صرفاً از طریق پورتال معاونت دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی، در موعد مقرر که سالانه از سوی سازمان مرکزی دانشگاه اعلام می‌شود، ارسال و اقدام نمایند.

 • پذیرش بدون آزمون

در صورت صدور مجوز پذیرش بدون آزمون (بررسی مدارک علمی) از سوی سازمان مرکزی دانشگاه مراتب از طریق سایت مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی اطلاع‌رسانی می‌گردد.

 • پذیرش دانشجوی غیر ایرانی

متقاضیان غیر ایرانی تحصیل در دانشگاه آزاد اسلامی می‌توانند با مراجعه به معاونت بین‌الملل دانشگاه و یا از طریق اداره کل امور دانشجویان غیر ایرانی سازمان مرکزی درخواست تحصیل خود را ارائه نمایند.

 • پذیرش دانشجوی ایرانی از خارج

دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه‌های معتبر خارج کشور می‌توانند تقاضای خود را برای ادامه تحصیل در دانشگاه آزاد اسلامی به معاونت آموزش دانشگاه ارائه نمایند.

 • پذیرش تغییر رشته داخل دانشگاه

دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه آزاد اسلامی می‌توانند در صورت تمایل به تحصیل در رشته تحصیلی دیگر با رعایت قوانین و مقررات مربوط، در صورت موافقت دانشکده و گروه محل تحصیل، درخواست تغییر رشته خود را به معاونت آموزش دانشگاه منعکس نمایند و دانشگاه پس از بررسی شرایط دانشجو و در صورت داشتن ظرفیت در رشته مقصد اقدام به اعلام نتیجه خواهد نمود.

 • میهمان دائم

میهمان دائم همانند انتقال، از طریق ثبت درخواست در پورتال معاونت دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی صورت می‌گیرد.

 • میهمان یک نیمسال

میهمان موقت همانند انتقال و میهمان دائم از طریق ثبت درخواست در پورتال معاونت دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی صورت می‌گیرد.

 • استعدادهای درخشان

متقاضیان در صورت داشتن شرایط لازم و رزومه علمی می‌توانند درخواست خود را به دفتر استعدادهای درخشان معاونت آموزشی ارائه نمایند.

 • انتقال فرزندان هیات علمی و کارکنان دانشگاه

امتیازی است مختص فرزندان اعضاء هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی که در صورت دارا بودن شرایط قانونی و احراز صلاحیت کافی، پس از دو نیمسال تحصیل در دانشگاه مقصد به صورت میهمان انتقال صورت می‌گیرد.

 • قهرمانان ورزشی

ظرفیت مختص قهرمانان ورزشی است که جهت ادامه تحصیل در رشته‌های مرتبط از سوی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی معرفی می‌شوند.