دفتر برنامه ریزی آموزشی

در حال حاضر امور مربوط به دفتر برنامه ریزی آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه با مدیریت آقای امیر چراغی بوده که اهم فعالیتهای آن به شرح ذیل می باشد:

 

دفتر برنامه ریزی آموزشی دانشگاه:

1-      برنامه ریزی به موقع و تمهیدات قبل از شروع ترم و تاکید بر اجرای بخشنامه های سازمان مرکزی.

2-      تهیه دستورالعملهای متعدد و تعیین برنامه اعلام ساعت کار روسا ، معاونین و مدیران گروههای آموزشی دانشکده ها.

3-      رسیدگی به حضور و غیاب استادان و نظارت به تشکیل کلاسهای جبرانی.

4-      کنترل سقف تدریس اعضاء هیات علمی و حضور فیزیکی مدیران گروههای آموزشی.

5-      اختصاص کد شناسایی برای هر استاد و صدرو ابلاغ تدریس استادان.

6-      اعلام و تعیین ظرفیت کلاسهای تئوری و عملی آزمایشگاهی و نظارت بر تشکیل منظم کلاسها.

7-      تاکید و نظارت بر اجرای تشکیل کلاس در 16 هفته و رشته های ارشد و پرستاری و مامایی و دامپزشکی در 17 هفته.

8-      تقسیم فضاهای آموزشی و کلاسهای درس بر اساس نیاز دانشکده ها.

9-      نظارت کامل برای انتخاب مدیر گروهها.

10-   جلوگیری از ادغام بی مورد کلاسها و عدم جابجایی آنها.

11-   تاکید بر تدریس استادان بر اساس تجربه و تخصص.

12-   توجه به رعایت سرفصل دروس در کلاسها و جلوگیری از ارائه دروسی که مصوب نیستند.

13-   همکاری در تدوین برنامه کامپیوتری دفتر برنامه ریزی آموزشی.

14-   ایجاد هماهنگی در فعالیتهای آموزشی و تهیه و تنظیم ضوابط و استاندارهای مختلف در زمینه دروس و ارزشیابی آنها.

15-   بررسی شکایات مرتبط با مسائل آموزشی دانشکده ها.

·         مکاتبه با دانشکده مربوطه

·         بررسی سوابق موجود

·         تهیه پاسخ برای مراجع زیربط

16-   تهیه شاخصهای آموزشی

·         تهیه شاخصهای هیات علمی

·         تهیه شاخصهای دانشجویی

·         شاخصهای حق التدریس

·         شاخصهای ارزشیابی

 

 

تحصیلات تکمیلی دانشگاه:

 اهم فعالیتها

 مصوبات و آئین نامه های دوره کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی ( Ph.D )

 شورای تحصیلات تکمیلی و ترکیب اعضاء شورا

 

 

اهم فعالیتها:

 

مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه از سال 1369 به منظور گسترش دوره های تحصیلات تکمیلی دانشگاه شروع به فعالیت نموده و اهم فعالیتهای این واحد به شرح زیر است:

1.       برنامه ریزی و گسترش دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه

2.       نظارت بر اجرای مقررات و آئین نامه های آموزشی

3.       برگزاری شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه

4.       برگزاری آزمونهای دوره های دکتری تخصصی و کارشناسی ارشد ، رشته های موجود و ثبت نام از پذیرفته شدگان بصورت نیمه متمرکز

5.       جمع آوری و ارسال ظرفیت تنظیم پذیرش دانشجو برای آزمون کارشناسی ارشد

6.       پیگیری پایان نامه ها و نظارت بر احکام استادان راهنما و مشاور

7.       نظارت بر بالا بردن کیفیت موضوع پایان نامه ها ، نظارت بر تشکیل کمیته تخصصی دانشکده های مجری دروه کارشناسی ارشد

8.       نظارت بر حضور کلیه روسا ، معاونین و مدیران گروههای آموزشی در ایام ثبت نام

9.       تمهید مقدمات و تلاش برای تاسیس دانشکده تحصیلات تکمیلی

10.   ایجاد رشته های جدید

· رشته های مصوب در مقطع دکتری تخصصی (Ph.D) ( سه رشته ) : زبان و ادبیات فارسی ، روانشناسی سلامت ، زراعت.

· رشته های مصوب در مقطع کارشناسی ارشد ( 24 رشته ) : زبان وادبیات فارسی ، زبان و ادبیات انگلیسی ، زبان و ادبیات عرب ، فقه و مبانی حقوق اسلامی ، علوم قرآن و حدیث ، فلسفه و حکمت اسلامی ، علوم سیاسی ، روابط بین الملل ، تربیت بدنی و علوم ورزشی ، روانشناسی شخصیت ، ریاضی ، فیزیک ، شیمی آلی ، شیمی معدنی ، میکروبیولوژی ، زراعت ، علوم دامی ، اصلاح نباتات ، صنایع چوب ، جنگلداری ، باغبانی ، خاکشناسی ، مکانیک طراحی کاربردی ، مواد شناسایی و انتخاب مواد مهندسی.

 

 

شورای تحصیلات تکمیلی و ترکیب اعضاء شورا:

  شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه و نیز شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده ها به منظور تهیه ، تدوین ، بررسی و تصویب برنامه های آموزشی دوره های تحصیلات تکمیلی و پیشنهادات آن به شورای دانشگاه و کمک به امور اجرایی و فراهم آوردن امکانات مناسب در زمینه گسترش دوره های تخصصی تشکیل می شود. وظایف و اختیارات شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه از طریق سازمان مرکزی تعریف شده و بر اساس آیین نامه های آموزشی در جهت رفع مشکل آموزشی دانشجویان اتخاذ تصمیم می نماید.

 

 

ترکیب اعضاء شورا:

  معاون آموزشی دانشگاه ، مدیر تحصیلات تکمیلی ، مدیران گروههای آموزشی تحصیلات تکمیلی ( حداکثر تا 8 نفر )

                                               

 

د) مسائل مربوط به روسا ، معاونین و مدیران گروههای آموزشی و اعضای محترم هیات علمی و مدعو

  1-     توجه به سرفصل و جلوگیری از ارائه دروسی که مصوب نیستند .

2-     حضور کلیه روسا ، معاونین محترم دانشکده ها و مدیران گروههای آموزشی در ایام ثبت نام الزامیست .

3-   حداقل حضور مدیران گروههای آموزشی سه روز در هفته ( از صبح تا عصر ) بدون تدریس و یا  چهار روز حضور از صبح تا ظهر بدون تدریس و بعدازظهرها تدریس تعیین می گردد .

4-     تدریس اعضای محترم هیات رئیسه در ایام شنبه و چهارشنبه ممنوع است .

5-   بـــا توجه به اینکه شورای دانشگاه در روزهای چهارشنبه هرهفته تشکیل می شود لذا تحت هیچ شرایطی در این روز برای اعضای محترم شورا تدریس منظور نشود .

6-   تدریــــس اعضای محترم هیات رئیسه ، رئیس ، معاون و مدیران گروههای آموزشی دانشکده و مدیران اجرایی دانشگاه قبل از ساعت 14 ممنوع است .

تذکر : معاونین محترم دانشکده ، مدیران گروههای آموزشی در صورت حضور بیش از 4 روز ،  تدریس صبح ایشان بلامانع خواهد بود .

7-   اولویت تدریس با استادان تمام وقت ، نیمه وقت واحد و استادان ویژه مدعو می باشد . با عنایت به افزایش ساعات موظف اساتید هیات علمی تا زمانی که ساعت موظف آنها تکمیل نشده باشد به هیچ وجه استفاده از اساتید مدعو مجاز نبوده و هر نوع پرداختی در اینگونه موارد خلاف مقررات است .

8-     سقف تدریس اعضای محترم  هیات علمی که مشمول اضافه پرداخت حق مرتبه علمی می باشند به شرح جدول ضمیمه می باشد .

9-     حداکثر سقف تدریس استادان مدعو برای رشته های فنی و مهندسی و حسابداری 16 ساعت و ســـایر رشته ها 12 ساعت می باشد .

10- با عنایت به دستور موکد ریاست محترم واحد مبنی بر تشکیل منظم کلاسها هر گونه عدم تشکیل کلاس و غیبت اساتید به جز موارد اضطراری و تعطیلی موجه نبوده ، لذا استاد مربوطه علاوه بر دریافت تذکر کتبی با کسر تدریس مواجه خواهد شد .

11- سقف تدریس اعضای هیات علمی که از شمول اضافه پرداخت حق  مرتبه علمی در هیچ یک از مراحل مفاد بخشنامه شماره 241635/80 مـورخ 13/12/83 سازمان مرکزی استفاده نمی کنند ، به شرح زیر تعیین می گردد 

1-11 ) اعضای هیات علمی تمام وقــــــت ( کســانیکه هیچگونه مسئولیتی غیراز تدریس ندارند 23 ساعت ) ( 10 ساعت تدریس موظف 13 ساعت تدریس اضافه ) بصورت توزیع در 3 روز می باشد .

2-11) اعضای هیات علمی نیمه وقت 16 ساعت ( 8 ساعت تدریس موظف 8 ساعت تدریس اضافــه ) بصورت توزیع در 2 روز می باشد .

3-11) اساتید بورسیه 6 ساعت در صورتی که در امتحان جامع شرکت کرده باشند تا 6 ساعت اضافـــه تدریس ، در غیراینصورت 3 ساعت تعیین می گردد .

تذکر :  تمام استادان تمام وقت و نیمه وقت می بایست ساعت موظفی شان را حتما” تدریس نمایند در غیراینصورت از حقوق آنها کسر خواهد شد .

12-  برای استادانی که درس مازاد بر سقف تعیین شده داشته باشند بابت اضافه تدریس حق الزحمه ای پرداخت نخواهد شد ، ضمنا” یادآور می شود صدور مجوز اضافه تدریس علاوه بر سقف تدریس تعیین شده از اختیارات واحد نمی باشد .

13-  دانشجویان دوره دکتری ( ph. D ) حق تدریس در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته را ندارند و در صورت تدریس طبق مقررات اقدام و حق الزحمه پرداخت نخواهد شد .

14-  اعـــضای هیات علمی تمام وقت دانشگاه با داشتن حداقل مرتبه علمی استادیاری و کد شناسایی دانشگاه آزاد می توانند  بطور همزمان حداکثر در 5 پایان نامه کارشناسی ارشد بعنوان استاد راهنما و در 5 پایان نامه کارشناسی ارشد بعنوان استاد مشاور همکاری نمایند . اعضای هیات علمی نیمه وقت و مدعو نیز با داشتن حداقل مرتبه استادیاری و کد شناسایی دانشگاه آزاد می توانند بطور همزمان در 3 پایان نامه کارشناسی ارشد بعنوان استاد راهنما و در 3 پایان نامه کارشناسی ارشد بعنوان استاد مشاور همکاری نمایند .

15-  چنانچه استاد راهنما و یا مشاور در دانشگاه آزاد اسلامی شاغل نباشد ، داشتن درجه دکترا به منظور هدایت یا مشاوره پایان نامه های کارشناسی ارشد برای وی الزامی است .

16- دارندگان درجه دکترا از سایر موسسات و مراکز که عضو هیات علمی نباشند در صورت دارابودن شرایط علمی و عمومی می توانند راهنمایی یا مشاوره پایان نامه های دانشجویان کارشناسی ارشد را بعهده گیرند .

17- در رشته هایی که استادیار به تعداد کافی وجود ندارد ، استاد راهنما را می توان با تایید معاون پژوهشی سازمان مرکزی از بین مربیان برجسته دانشگاه که دارای حداقل 10 سال سابقه کار مفید آموزشی و پژوهشی باشند ، انتخاب کرد .

18- دروس می بایست بر اساس تجارب تدریس و تخصص استادان ارائه گردد .

19- از تدریس افراد غیرمسئول به جای استادی که در برنامه نام ایشان درج گردیده جدا” اجتناب نمایند .

20- مدارک و رتبه اساتید مدعو با آنچه در قرارداد حق التدریس منعکس می شود مطابقت داشته باشد .

21- پیــشنهاد ترفیع سالیانه اعضای هیات علمی تمام وقت و نیمه وقت با تکمیل فرم ترفیعات ،  بـــه موقع به دفتر استخدام و تامین هیات علمی ارسال شود .

22- در صورتی که هر یک از اساتید مدعو دارای پرونده ناقص می باشند ضروری است در کوتاهترین زمان ممکن نسبت به معرفی آنها جهت تکمیل مدارک اقدام نمایند در غیراینصورت هیچگونه حق الزحمه ای پرداخت نخواهد شد .

23- تدریس افراد با مدرک کمتر از فوق لیسانس تحت هیچ شرایطی مجاز نمی باشد .

24- گزارش تدریس اساتید بر حسب ساعت می باشد نه بر حسب واحد ، بنابراین هرواحد نظری معادل یکساعت و هر واحد عملی معادل دو ساعت خواهد بود ، بدیهی است گزارش غیبت نیز به شکل مذکور محاسبه خواهد شد .

یادآوری مهم : با عنایت به اینکه طبق بند یک مصوبه  چهارصدو چهاردهمین شورای آموزشی واحد مـورخ 26/11/84 تدریس موظف اســـاتید بر حسب ساعت تدریس تعریف شده است . لذا جهت محاسبه سقف تدریس دروس عملی ، ساعت تدریس مد نظر می باشد . گروههای آموزشی مجاز نیستند ساعت تدریس عملی را در 3/2 ضرب نموده و سقف تدریس را بالا ببرند بعنوان مثال اگر عضو هیات علمی تمام وقت با مرتبه مربی 10 ساعت عملی و 6 ساعت نظری درس داشته باشد فقط در صورت تمایل مجاز خواهد بود 7 ساعت درس نظری و یا 7 ساعت درسی عملی  تدریس اضافه داشته باشد ،  بیش از آن قابل پرداخت نخواهد بود .

25- گروههایی که از استادان مشترک استفاده می نمایند حتما”  می بایست جهت ارائه درس با مدیر گروه استاد مربوطه هماهنگی نمایند تا تداخل در برنامه تدریس استادان ایجاد نشود و ساعت تدریس آنها از سقف مجاز تجاوز نکند ، ضمنا” ابلاغ تدریس اینگونه اساتید می بایست از طرف گروه سرویس دهنده صادر گردد .

26- طبق بخشنامه شماره 69205/1 مـورخ 10/7/84 غیبت اساتید می بایست بصورت پرینت کامپیوتری ، در پایـــــان هر هفته به حوزه معاونت آموزشی ارسال گردد و کلاسهای جبرانی نیز در هر هفته ای که برگزار می گردد در پرینت همان هفته ثبت گردد .

27- کلیه اعضای هیات علمی حق التدریس باید دارای مجوز صلاحیت تدریس از سوی منطقه 8 و کارگزینی هیات علمی دانشگاه باشند در غیر اینصورت تدریس آنها ممنوع می باشد .

28- 28-هماهنگی با استادان جهت حضور به موقع در کلاس به ویژه از آغاز ترم به عهده مــــدیر گروه مــــربوطه می باشد .

29- به مدرسین محترم تاکید می شود نمرات پایان ترم دانشجویان را حداکثر یک هفته پس از برگزاری امتحان به گروه آمـــــوزشـــــی تحویل نمایند تا به موقع به وضعیت تحصیلی دانشجویان رسیدگی شـــود . در غیر اینصورت  مدیر گروه موظف است مراتب را به کمیته انتظامی دانشگاه گزارش نموده و در صورتی که استاد مدعو باشد از تدریس ایشان در ترم آتی جلوگیری نمایند .

30- با توجه به بخشنامه 70865/1 مـورخ 12/7/84 کلیه دانشکده ها موظف به ارسال پرینت کامپیوتری ساعت تدریس اساتید قبل از آغاز هر نیمسال تحصیلی می باشند . لذا مسئولین امر می بایست در ثبت اطلاعات اساتید ( ساعت موظف تدریس ، اضافه تدریس و مدرک و .. ) دقت لازم را بنمایند و چنانچه از گروههای ســــــرویــس دهنده می باشند اطلاعات ساعت تدریس اساتید را پس از جمع آوری از دانشکده های سرویس گیرنده در پرینت ارسالی به حوزه معاونت آموزشی درج نمایند . ضمنا” چنانچه استادی دارای نقص مدرک می باشد با هماهنگی کارگزینی هیات علمی نسبت به رفع نقص اقدام و سپس اطلاعات مربـــوط به مدرک ، مرتبه علمی و .. را در سیستم کامپیوتری جهت پرینت ساعات تدریس اساتید وارد نمایند .

31- دانشکده موظف است کلیه بخشنامه ها را به دقت مطالعه و اجرا نموده و چنانچه ابهامی وجود دارد با حوزه معاونت آموزشی مطرح و رفع ابهام نماید

32- هیچگونه تغییری بعد از تحویل برنامه انجام نخواهد شد ، لذا لازم است قبلا” هماهنگی های لازم با استادان صورت گیرد .

33- روســا ، مـــــعاونــین و مدیران گروههای آموزشی در صورت داشتن هر گونه پیشنهاد مراتب را به دفتر برنامه ریزی آموزشی اعلام تا در شورای برنامه ریزی دانشگاه مطرح و اتخاذ تصمیم گردد .

34- دانشکده موظف است پــرینت برنامه درسی ، ساعات تدریس اساتید و فرم ساعات حضور و تدریس رئیس ، معاون و مدیران گروههای آموزشی را حداکثر تا پایان وقت اداری 12/5/85 به حوزه معاونت آموزشی  ارسال نمایند .