رؤسای قبلی دانشگاه

 

تصویر نام و نام خانوادگی شروع حکم پایان حکم مدرک تحصیلی
محمد حسین پور دی ۱۳۹۱ مرداد ۱۳۹۳ دکتری تخصصی برنامه ریزی درسی (آموزش عالی)
علیرضا شکوه فر خرداد ۱۳۸۷ دی ۱۳۹۱ دکتری تخصصی فیزیولوژی گیاهان زراعی
عبدالرحمن دزفولیان اسفند ۱۳۸۵ خرداد ۱۳۸۷ دکتری تخصصی بافت شناسی
محمد رضا طاهری شهریور ۱۳۸۴ اسفند ۱۳۸۵ دکتری تخصصی مدیریت امور مالی
  علیرضا حیدرئی مرداد ۱۳۸۲ شهریور ۱۳۸۴ دکتری تخصصی روانشناسی عمومی
پرویز عسکری تیر ۱۳۷۸ مرداد ۱۳۸۲ دکتری تخصصی روانشناسی عمومی
عبدالرحمن دزفولیان اسفند ۱۳۷۶ تیر ۱۳۷۸ دکتری تخصصی بافت شناسی
ناصر اقبالی شهریور ۱۳۷۲ اسفند ۱۳۷۶ دکتری تخصصی جغرافیا (برنامه ریزی شهری)
سید محمد حسین نوری موگهی مرداد ۱۳۷۱ مرداد ۱۳۷۲ دکتری تخصصی بافت شناسی
  محمد علی امجد مرداد ۱۳۶۳ تیر ۱۳۷۱ دکتری تخصصی راه و ساختمان
  خلیل باستان بدو تاسیس مرداد ۱۳۶۳ دکتری تخصصی ادبیات عرب