اهداف و راهبردهای کلان

اکنون با گذشت 15 سال  این واحد دانشگاهی با گام هایی استوارتر و راسخ تر از گذشته و مبتنی بر برنامه استراتژیک، ماموریت اصلی خود را گسترش علم و فناوری، تربیت افراد خلاق، ایجاد فضایی با نشاط و بالا بردن کیفیت تحصیلات دانشگاهی و با دنبال نمودن اهداف ذیل تعریف و تدوین نموده است .

- ارتقاء کیفیت خدمات آموزشی

- ارتقاء و نهادینه نمودن پژوهش در دانشگاه

- مدیریت صحیح و کارآمد منابع مالی وانسانی دانشگاه

- افزایش مستمر سطح رضایتمندی دانشجویان، اساتید و کارکنان

- پرورش دانشجویان خلاق و کارآفرین

- نهادینه نمودن ارزشهای انسانی- اسلامی در سطح دانشگاه

- گسترش و توسعه دوره های تحصیلات تکمیلی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی

- افزایش تعاملات ملی و فراملی دانشگاه

 -نیازسنجی در خصوص جذب اعضای هیأت علمی

- انجام امور مرتبط به فراخوان اعضای هیأت علمی

- انجام کلیه امور اداری مرتبط با کارگزینی اعضای هیأت علمی

- تشکیل دبیر خانه هیأت مرکزی جذب جهت نظارت بر کار جذب و نحوه انجام فراخوان دانشگاه

 - تدوین دستورالعمل اجرایی جذب اعضاء هیأت علمی

- بررسی شکایات و موارد مربوطه از دانشکده ها و متقاضیان

- ارائه پیشنهادات در خصوص آیین نامه ها ی مرتبط با اعضای هیأت علمی

 

 

چشم‌انداز دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، به عنوان یک مرکز علمی معتبر، بر آن است علاوه بر تربیت نیروی انسانی متخصص، بیشترین نقش را در تولید علم در سطح استان خوزستان داشته و به عنوان یک قطب علمی در جنوب غرب کشور مطرح شود.بدون تردید تأثیرپذیران و تأثیرگذاران خدمات دانشگاه که بدواً دانشجویان گرامی، کارکنان گرانقدر و اعضاء ارجمند هیأت علمی واحد و سپس فضای برونی دانشگاه می‌باشند، با آگاهی از اهداف، برنامه و فعالیت‌های انجام شده در دانشگاه، درحمایت، ترغیب و راهنمایی ما دراجرای وظایف و تحقق ماموریت و رسالت دانشگاه  نقش مهم و اصلی را ایفاء خواهند نمود.