امور اقتصادی دانش بنیان

مهندس سید مسلم موسوی

مقطع تحصیلی :کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی :تبدیل انرژی

مدیر اقتصاد دانش بنیان و سرمایه گذاری


آدرس وب سایت:     http://kbe.iauahvaz.ac.ir  

پست الکترونیک:     kbe.iauahvaz@gmail.com  

شماره تماس:   33348339 -061

نشانی محل کار:  ساختمان اداری طبقه سوم


دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان یک نهاد پویا و انقلابی در سیر تکامل خود در هر مقطعی متناسب با نیازهای کشور در تلاش بوده تا وظایف خود را به نحو مطلوب انجام دهد. درحال حاضر با توجه به سیاستهای کلان ترسیم شده توسط مقام معظم رهبری و قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات مصوب 50/50/9801 مجلس شورای اسلامی توسعه فعالیتهای دانش بنیان و ایجاد کسب و کارهای جدید در بستر نوآوری و فناوری یک ضرورت اجتناب ناپذیر است.

دانشگاه آزاد اسلامی با توجه به گستردگی آن در سراسرکشور و حضور اعضای هیات علمی توانمند و دانشجویان خردمند در بدنه علمی کشور و دانشجویان تحصیلات تکمیلی و زیر ساختهای مناسب، میتواند رسالت خود را در این مرحله نیز برای انقلاب و کشور به مرحله اجرا درآورد.

اهداف و راهبردها

با توجه به ضرورتهای اشاره شده راهبردهای زیر برای دانشگاه آزاد اسلامی در حوزه اقتصاد دانش بنیان و سرمایه گذاری تدوین شده است.

  • بهره گیری از ظرفیت های دانشگاه آزاد اسلامی در ارتقاء فعالیت های دانش بنیان.
  • زمینه سازی در جهت تغییر رویکرد دانشگاه از آموزشی و پژوهشی به سمت دانشگاهی کارآفرین متکی بر دانش و فناوری.
  • تغییر تدریجی منابع درآمدی از درآمد شهریه به سمت درآمدهای غیر شهریه ای
  • ارتقاء بهره وری از ظرفیت های بالقوه سخت و نرم افزاری واحد.
  • سرمایه گذاری نقدی و غیر نقدی در قالب مشارکت خصوصاً در طرح های دانش بنیان
  • ایجاد بسترلازم برای تجاری سازی فعالیت های دانش بنیانی واحد.
  • جذب سرمایه های اشخاص حقیقی و حقوقی در سرمایه گذاریهای مشارکتی.
  • گسترش فعالیت های دانش بنیان در جهت کمک به اقتصاد کشور با رویکرد اقتصاد مقاومتی.