اداره سخت افزار و نرم افزار

رئیس اداره نرم افزار و سخت افزار:
هاشم اصلاحی


شماره تماس:

 

 

۰۶۱۳۴۴۳۸۹۹۶

نشانی محل کار: بلوار پاسداران- مجتمع پاسداران- طبقه سوم

 

 

کارشناس نرم افزار و برنامه نویس:
حسن قربان زاده


شماره تماس:

۰۶۱۳۳۱۶۳۳۷۵

نشانی محل کار: مجتمع شهید بهشتی- طبقه دوم

 

 

 

 

 

کارشناس سخت افزار:
بهروز عصاره


شماره تماس:

۰۶۱۳۳۱۶۳۴۲۶

نشانی محل کار: دانشکده پرستاری

 

 

 

 

کارشناس سخت افزار:
علی اکبر احمدی


شماره تماس:

۰۶۱۳۳۱۶۳۴۲۰

نشانی محل کار: دانشکده فنی و مهندسی- طبقه دوم

 

 

‌‌