اداره شبکه و زیرساخت

 

رئیس اداره شبکه و زیرساخت:
فرشاد غلامی


شماره تماس:

۰۶۱۳۳۱۶۳۳۹۷

نشانی محل کار: مجتمع شهید بهشتی- طبقه دوم- سالن اینترنت

 

 

کارشناس شبکه و آنتی ویروس:

سلمان مختارزاده‌‌‌‌‌‌‌
 

شماره تماس:

۰۶۱۳۳۱۶۳۳۱۰

نشانی محل کار: ساختمان اداری- طبقه سوم